Nauka

Ocena nauczyciela akademickiego


Uchwała Nr 74-2016/2017 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu oceny nauczyciela akademickiego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Uchwała Nr 13 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu oceny nauczyciela akademickiego w.pdf

Zarządzenie Nr 59 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie minimalnej liczby punktów, niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny działalności naukowej i organizacyjnej nauczyciela akademickiego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zarządzenie Nr 102 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2017r. zmieniające Zarządzenie Nr 59 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie minimalnej liczby punktów, niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny działalności naukowej i organizacyjnej nauczyciela akademickiego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zarządzenie nr 65 Rektora SGGW w Warszawie z dnia 14 grudnia 2018 r w sprawie okresowej oceny nauczyciela akademickiego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (dotyczy oceny w trybie indywidualnym za rok 2019) pdf

Zarządzenie nr 66 Rektrora SGGW w Warszawie z dnia 14 grudnia 2018 r w sprawie oresowej oceny nauczyciela akademickiego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (dotyczy oceny negatywnej) pdf

Ankieta oceny nauczyciela akademickiego

ANKIETA oceny nauczyciela akademickiego (DOC).docx