Nauka

Kontakt


SEKCJA OBSŁUGI NAUKI

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Budynek nr 2, piętro I, pokoje: 8, 10, 11

e-mail: son@sggw.pl

Kierownik Sekcji: mgr Beata Grzesiak 
tel.: (22) 59 310 64; pok. 8

p.o Kierownika Sekcji Obsługi Nauki mgr Justyna Wietoszko
tel.: (22) 59 310 61; pok. 10
(stypendia dla Wybitnych Młodych Naukowców, fundusz świadczeń stypednialnych dla doktorantów)

Specjalista: mgr Agnieszka Grabińska 
tel.: (22) 59 310 63; pok. 10
(studia doktoranckie)

Specjalista: mgr Aleksandra Karolak
tel.: (22) 59 314 12; pok. 10
(awanse naukowe, zatrudnienie na stanowisku profesora i profesora uczelni, ubezpieczenia zdrowotne doktorantów)

Specjalista: mgr Roman Kacprzyk
tel.: (22) 59 310 62; pok. 11
(ELD - hologramy, GUS)

Specjalista: dr Arkadiusz Gralak
tel.: (22) 59 310 60; pok. 11
(sprawozdawczość, ELD – hologramy)