Nauka

Doktoraty

25
października
2013

Spotkanie informacyjne dla doktorantów SGGW

W piątek 23.10 br. w auli budynku 23 na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej odbyło się coroczne spotkanie informacyjne dla doktorantów SGGW. Oficjalnego otwarcia dokonał Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Jan Niemiec.

Omówione zostały podstawowe zagadnienia związane ze sprawami doktorantów. Infromacje na temat strony internetowej Biura Nauki, ubezpieczenia i badań lekarskich, a także pomocy matreialnej, sprawozdań i stypendiów jako pierwszy przedstawił dr inż. Rafał Korbal, kierownik Biura Nauki SGGW.

O Własnym Funduszu Stypendialnym SGGW, Programach Erasmus i CEEPUS oraz programie Erasmus Mundus i ofertach różnych fundacji słuchaczom przybliżyli pracownicy Biura Współpracy Międzynarodowej: mgr inż. Katarzyna Kowalska, mgr Anna Szczurko i mgr inż. Ewelina Belkiewicz.

Następnie dr inż. Magdalena Seta  omówiła zasady korzystania z biblioteki i internetowych baz danych, a także zgłaszania własnych publikacji do Biblioteki SGGW.

Ponadto przyszli doktoranci mogli uzyskać wiedzę m.in. na temat projektów badawczych, ochrony patentowej wyników prac badawczych, oferty szkoleniowej i projektowej oraz działalności KRD oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla rozwoju doktorantów.

Na zakończenie dokonano oficjalnego podsumowania dnia informacyjnego by usystematyzować przekazaną słuchaczom wiedzę.

W spotkaniu uczestniczył także prof. dr hab. Marek Szyndel, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej.