Nauka

Patenty SGGW


Zestawienie projektów wynalazczych oraz wzorów użytkowych zgłoszonych przez SGGW
do ochrony w Urzędzie Patentowym RP w 2015

Lp.

Numer zgłoszenia

Tytuł projektu

Autor /autorzy/

Wydział

 

1.

P-413809

„Zastosowanie nowego szczepu Lactobacillus buchneri M w procesie kiszenia roślin lignocelulozowych”

Marta Kupryś-Caruk

Mieczysław Błaszczyk

Sławomir Podlaski

Rolnictwa
i Biologii

2.

P-411434

„Sposób rozmnażania in vitro pęcherznicy kalinolistnej „Dart’s Gold”

Agnieszka Ilczuk

Katarzyna Jagiełło-Kubiec

Ogrodnictwa, Biotechnologii
i Architektury Krajobrazu

3.

P-413601

„Sposób otrzymywania drzew transgenicznych i drzewo transgeniczne”

Stanisław Karpiński

Magdalena Szechyńska-Hebda

Ogrodnictwa, Biotechnologii
i Architektury Krajobrazu

4.

P-412088

„Układ do pomiaru ilości ścieków odprowadzanych z osadnika gnilnego do rurociągów rozsączających ścieki do gruntu”

Marek Kalenik

Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

5.

P-413870

„Aerator rurowy z wypełnieniem”

Marek Kalenik

Dariusz Morawski

Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

6.

P-414007

„Sposób przepływowego pomiaru poziomu wody”

Sławomir Bajkowski

Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

7.

P-413873

„Wzmocniona płyta wiórowa”

Piotr Borysiuk

Piotr Boruszewski

Marek Jabłoński

Jacek Wilkowski

Technologii Drewna

8.

P-411998

„Zastosowanie nanocząsteczek miedzi jako stymulatora przyrostu masy mięśniowej”

Monika Łukasiewicz

Ewa Sawosz-Chwalibóg

Natalia Mroczek-Sosnowska

Jan Niemiec

Andrzej Łozicki

Sławomir Jaworski

Andre Chwalibóg

Nauk
o Zwierzętach

9.

P-413872

„Urządzenie do pomiarów biometrycznych dużych zwierząt gospodarskich”

Marcin Gołębiewski

Remigiusz Mruk

Paweł Plewa

Jan Slósarz

Tomasz Przysucha

Nauk
o Zwierzętach

10.

P-415178

„Ściereczka jednorazowego użytku do higieny przedudojowej gruczołu mlekowego zwierząt”

Marcin Gołębiewski

Agata Wójcik

Mateusz Wierzbicki

Nauk
o Zwierzętach

11.

P-415244

„Preparat do natrysku do przedudojowej higieny wymienia i strzyków zwierząt

Marcin Gołębiewski

Agata Wójcik

Mateusz Wierzbicki

Nauk
o Zwierzętach

12.

P-415243

Preparat do przedudojowej kąpieli wymienia i strzyków zwierząt”

Marcin Gołębiewski

Agata Wójcik

Mateusz Wierzbicki

Nauk
o Zwierzętach

13.

P-415238

„Preparat do natrysku do poudojowej higieny wymienia i strzyków zwierząt”

Marcin Gołębiewski

Agata Wójcik

Mateusz Wierzbicki

Nauk
o Zwierzętach

14.

P-415241

„Preparat do poudojowej kąpieli wymienia i strzyków zwierząt”

Marcin Gołębiewski

Agata Wójcik

Mateusz Wierzbicki

Nauk
o Zwierzętach

15.

P-415242

„Preparat do profilaktyki i leczenia zakażeń gruczołu mlekowego u zwierząt oraz zastosowanie”

Marcin Gołębiewski

Agata Wójcik

Mateusz Wierzbicki

Nauk
o Zwierzętach

16.

P-415181

„Urządzenie do kąpieli wymienia i strzyków zwierząt”

Marcin Gołębiewski

Agata Wójcik

Mateusz Wierzbicki

Nauk
o Zwierzętach

17.

P-415237

„Urządzenie do higieny wymienia i strzyków zwierząt”

Marcin Gołębiewski

Agata Wójcik

Mateusz Wierzbicki

Nauk
o Zwierzętach

18.

P-413976

„Mieszanki do wypieku pieczywa oraz sposób wypieku pieczywa”

Marcin Kurek

Agnieszka Wierzbicka

Jarosław Wyrwisz

Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji

19.

P-411134

„Symulator pokonywania przeszkód terenowych zwłaszcza kłody leżącej i pniaka

Jacek Brzózko

Rafał Lalik

Inżynierii Produkcji

20.

P-412078

„Urządzenie tłokowe do aglomeracji ciśnieniowej rozdrobnionego materiału biologicznego”

Aleksander Lisowski

Adam Świętochowski

Jacek Klonowski

Leszek Mieszkalski

Inżynierii Produkcji

21.

P-412172

„Sadzarka do sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym”

Jacek Brzózko

Jarosław Harasimiuk

Inżynierii Produkcji

 

Zestawienie projektów wynalazczych wspólnych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP w 2015

Lp.

Numer zgłoszenia

Tytuł projektu

Autor /autorzy/

Jednostki

1.

P-412491

„Sposób pozyskania kulinarnego mięsa strusia” 

 

Jarosław O. Horbańczuk

Ewa Poławska

Agnieszka Wierzbicka

Artur Jóźwik

Nina Strzałkowska

Anna Wójcik

Janusz Pomianowski

Iwona Wojtasik-Kalinowska

Dominika Guzek

Krystyna Gutkowska

Cyprian Tomasik

Instytut Genetyki
i Hodowli Zwierząt PAN, SGGW, Instytut Fizjologii
i Żywienia Zwierząt PAN, Instytut Biotechnologii
i Przemysłu Rolno-Spożywczego

2.

P-414678

„Sposób wytwarzania gotowego do spożycia wyrobu z mięsa strusiego oraz gotowy do spożycia wyrób z mięsa strusiego”

Jarosław O. Horbańczuk

Ewa Poławska

Agnieszka Wierzbicka

Żaneta Zdanowska-Sąsiadek

Paulina Lipińska

Adrian Stelmasiak

Aleksander Sieroń

Jarosław Wyrwisz

Nina Strzałkowska

Marek Łukaszewicz

Krystyna Gutkowska

Jolanta Oporządek

Henryk Naranowicz

Edyta Juszczuk-Kubiak

Cyprian Tomasik

Artur Jóźwik

Mariusz Pierzchała

Arkadiusz Szpicer

Andrzej Półtorak

Instytut Genetyki
i Hodowli Zwierząt PAN, SGGW, Instytut Fizjologii
i Żywienia Zwierząt PAN, Instytut Biotechnologii
i Przemysłu Rolno-Spożywczego

3.

P-410127

„Sposób pozyskania kulinarnego mięsa wieprzowego i mięso wieprzowe”

Jarosław O. Horbańczuk

Ewa Poławska

Tadeusz Blicharski

Dominika Głąbska

Krystyna Gutkowska

Dominika Guzek

Monika Marcinkowska-Lesiak

Andrzej Półtorak

Adrian Stelmasiak

Agnieszka Wierzbicka

Jarosław Wyrwisz

Robert Zaremba

Instytut Genetyki
i Hodowli Zwierząt PAN, SGGW, Instytut Fizjologii
i Żywienia Zwierząt PAN, Instytut Biotechnologii
i Przemysłu Rolno-Spożywczego

4.

P-414939

„Sposób wytwarzania suszonej wołowiny i suszona wołowina, zwłaszcza dla osób aktywnych fizycznie”

Agnieszka Wierzbicka

Andrzej Półtorak

Jerzy Wierzbicki

Grzegorz Pogorzelski

Jarosław Wyrwisz

Alicja Wierzbicka

Krystyna Gutkowska

Jarosław O. Horbańczuk

Katarzyna Cieszyńska

Adrian Stelmasiak

Arkadiusz Szpicer

Anna Onopiuk

Monika Marcinkowska-Lesiak

SGGW, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

5.

P-414940

„Sposób wytwarzania suszonej wołowiny i suszona wołowina, zwłaszcza dla dzieci”

Agnieszka Wierzbicka

Andrzej Półtorak

Jerzy Wierzbicki

Grzegorz Pogorzelski

Jarosław Wyrwisz

Alicja Wierzbicka

Krystyna Gutkowska

Jarosław O. Horbańczuk

Katarzyna Cieszyńska

Adrian Stelmasiak

Arkadiusz Szpicer

Anna Onopiuk

Monika Marcinkowska-Lesiak

SGGW, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

6.

P-414941

„Sposób wytwarzania suszonej wołowiny i suszona wołowina, zwłaszcza dla kobiet”

Agnieszka Wierzbicka

Andrzej Półtorak

Ewelina Pogorzelska

Jerzy Wierzbicki

Jarosław Wyrwisz

Grzegorz Pogorzelski

Alicja Wierzbicka

Małgorzata Moczkowska

Katarzyna Cieszyńska

Adrian Stelmasiak

Arkadiusz Szpicer

Anna Onopiuk

Monika Marcinkowska-Lesiak

Aleksandra Lipińska

SGGW, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

7.

P-414942

„Sposób dojrzewania wołowych elementów kulinarnych”

Agnieszka Wierzbicka

Grzegorz Pogorzelski

Andrzej Półtorak

Jerzy Wierzbicki

Alicja Wierzbicka

Katarzyna Cieszyńska

SGGW, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

8.

P-413713

„Sposób wytwarzania napoju fermentowanego z mleka koziego”

 

* wynalazek zgłoszony również w Europejskim Urzędzie Patentowym

Anna Mituniewicz-Małek

Izabela Dymitrów

Małgorzata Ziarno

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie, SGGW

9.

P-413714

„Sposób wytwarzania napoju fermentowanego z mleka koziego”

 

* wynalazek zgłoszony również w Europejskim Urzędzie Patentowym

Anna Mituniewicz-Małek

Izabela Dymitrów

Małgorzata Ziarno

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie, SGGW

10.

P-413796

„Mobilna instalacja do oczyszczania ścieków i wód z fosforu”

Krzysztof Jóźwiakowski

Robert Kufel

Tadeusz Siwiec

Stanisław Baran

Andrzej Marczuk

Aneta Pytka

Magdalena Gizińska-Górna

Michał Marzec

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, SGGW, Ceramika Kufel, Robert Kufel

 

 

Zestawienie patentów i praw ochronnych udzielonych SGGW
przez Urząd Patentowy RP w 2015

 

Lp.

Numer i tytuł patentu
lub prawa ochronnego

Autor / autorzy

Wydział

1.

P-395171

„Sposób sterowania procesem diploidyzacji w haploidalnych kulturach zawiesinowych ogórka”

Wojciech Burza

Monika Dobrzyńska

Ogrodnictwa, Biotechnologii
i Architektury Krajobrazu

2.

P-397034

„Piezometryczny zestaw pomiarowy”

Sławomir Bajkowski

Zygmunt Pietraszek

Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

3.

W-123606

„Urządzenie do pobierania monolitów glebowych o nienaruszonej strukturze”

Piotr Hewelke

Stanisław Żakowicz

Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

4

P-396437

„Przystawka do pomiaru natężenia przepływu wody w rurociągach”

Sławomir Bajkowski

Daniel Szejba

Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

5.

P-398360

„Reduktor elektrooporowy”

Marek Bajda

Mariusz Lech

Katarzyna Markowska-Lech

Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

6.

P-399790

„Sposób suszenia miodu”

Katarzyna Samborska

Dorota Witrowa-Rajchert

Magdalena Śledź

Nauk o Żywności

7.

P-404630

„Sposób wytwarzania wyrobów mięsnych wieprzowych o kontrolowanej alergenności”

Agnieszka Wierzbicka

Krystyna Gutkowska

Jarosław Horbańczuk

Dominika Guzek

Ewa Poławska

Andrzej Półtorak

Monika Marcinkowska-Lesiak

Jarosław Wyrwisz

Cyprian Tomasik

Maciej Kuboń

Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji

8.

P-404881

„Sposób wytwarzania wieprzowych wyrobów mięsnych”

Agnieszka Wierzbicka

Krystyna Gutkowska

Jarosław Horbańczuk

Dominika Guzek

Ewa Poławska

Andrzej Półtorak

Monika Marcinkowska-Lesiak

Jarosław Wyrwisz

Cyprian Tomasik

Tadeusz Blicharski

Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji

9.

P-404882

„Sposób pakowania prozdrowotnych wyrobów wieprzowych”

Agnieszka Wierzbicka

Krystyna Gutkowska

Jarosław Horbańczuk

Monika Marcinkowska-Lesiak

Ewa Poławska

Andrzej Półtorak

Jarosław Wyrwisz

Dominika Guzek

Cyprian Tomasik

Maciej Kuboń

Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji

10.

P-396770

„Podnośnik wózkowy do unoszenia pojazdów”

Marek Wawer

Inżynierii Produkcji

 

Zestawienie patentów wspólnych udzielonych SGGW przez Urząd Patentowy RP w 2015

 

Lp.

Numer i tytuł patentu
lub prawa ochronnego

Autor / autorzy

Wydział

1.

P-405508

„Sposób wytwarzania dodatku paszowego białkowo-energetycznego dla bydła mlecznego i mięsnego”

Kowalski Zygmunt Maciej Micek Piotr

Oprządek Jolanta

Instytut Genetyki
i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, SGGW, Instytut Fizjologii
i Żywienia Zwierząt Im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego,