SGGW

26
listopada
2013

Nagroda dla studentki Wydziału Technologii Drewna

W dniach 14-16 listopada 2013 r. w Wiedniu odbyła się konferencja ELLS Scientific Student Conference 2013 "Sustainability Challenge - Technological advancements and other solutions". Członkini Koła Chemicznego Technologów Drewna mgr inż. Monika Marchwicka zdobyła nagrodę za poster "Aging of styrene-maleic anhydride modifified hardwoods", którego opiekunem naukowym jest dr inż. Andrzej Radomski. Sukces jest owocem pracy całego Zespołu Chemicznego Zakładu Nauki o Drewnie na Wydziale Technologii Drewna SGGW. Należy podkreślić, że była to jedyna nagroda przyznana dla Polski.