Kontakt

Wydziały


WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOLOGII

22 59 325 15 dwrb@sggw.edu.pl strona wydziału

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

22 59 360 04 dwmw@sggw.edu.pl strona wydziału

WYDZIAŁ LEŚNY

22 59 380 12 dwl@sggw.edu.pl strona wydziału

WYDZIAŁ OGRODNICTWA I BIOTECHNOLOGII

22 59 320 05 ddwoa@sggw.edu.pl strona wydziału

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

22 59 350 10  dwbis@sggw.edu.pl strona wydziału

WYDZIAŁ TECHNOLOGII DREWNA

22 59 385 10 skrzynka_wtd@sggw.edu.pl strona wydziału

WYDZIAŁ HODOWLI, BIOINŻYNIERII I OCHRONY ZWIERZĄT

22 59 365 10 wnz@sggw.edu.pl strona wydziału

WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

22 59 375 05 dwtz@sggw.edu.pl strona wydziału

WYDZIAŁ ŻYWIENIA CZŁOWIEKA

22 59 370 09 dwnzck@sggw.edu.pl strona wydziału

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI

22 59 344 98 dwip@sgww.edu.pl strona wydziału

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

22 59 340 10 we@sggw.edu.pl strona wydziału

WYDZIAŁ SOCJOLOGII I PEDAGOGIKI

22 59 347 12 dwns@sggw.edu.pl strona wydziału

WYDZIAŁ ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI I MATEMATYKI

22 59 372 12 wzim@sggw.edu.pl strona wydziału