Kontakt

Wydziały


WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOLOGII

22 59 325 10 22 59 325 06 strona wydziału

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

22 59 360 10 22 59 360 15 strona wydziału

WYDZIAŁ LEŚNY

22 59 380 10 22 59 380 08 strona wydziału

WYDZIAŁ OGRODNICTWA I BIOTECHNOLOGII

22 59 320 05 22 59 320 11 strona wydziału

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

22 59 350 10 22 59 35015 strona wydziału

WYDZIAŁ TECHNOLOGII DREWNA

22 59 385 10 22 59 385 11 strona wydziału

WYDZIAŁ HODOWLI, BIOINŻYNIERII I OCHRONY ZWIERZĄT

22 59 365 06 22 59 365 10 strona wydziału

WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

22 59 375 07 22 59 375 05 strona wydziału

WYDZIAŁ ŻYWIENIA CZŁOWIEKA

22 59 370 10   strona wydziału

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI

22 59 345 00   strona wydziału

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

22 59 340 10   strona wydziału

WYDZIAŁ SOCJOLOGII I PEDAGOGIKI

22 59 347 10 22 59 347 01 strona wydziału

WYDZIAŁ ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI I MATEMATYKI

22 5937213 22 5937214 22 5937215 strona wydziału