SGGW

05
lutego
2021

Konkurs Fundacji Dekabana 2021 r. Pobyt stypendialny w Kanadzie

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o ofercie stypendialnej Fundacji A.P. Dekabana na rok 2021 i 2022. Oferta skierowana jest do młodych polskich naukowców z tytułem doktora oraz profesorów SGGW. Kwota stypendium pokrywa wydatki związane z pobytem i podróżą. Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Deadline składania aplikacji do BWM: 05.03.2021 r.

Stypendium Junior scholar (Post-Doc):

 • Miejsce pobytu: The University of British Columbia, Vancouver, Kanada
 • Wysokość stypendium: $2100 CDN miesięcznie + wsparcie podróży $1500 CDN (stawka 2019/20)
 • Wymagania: bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Okres pobytu: 5 miesięcy (2 osoby w terminie lipiec-listopad 2021 oraz 2 osoby w terminie styczeń-maj 2022)
 • Ilość miejsc: 4
 • wymagania: brak limitu wieku, osoba z tytułem doktora przed habilitacją

Stypendium Senior Faculty Member (Associate / Full Professor):

 • Miejsce pobytu: The University of British Columbia, Vancouver, Kanada
 • Wysokość stypendium: stypendium pokrywa koszty podróży i pobytu w uczelni goszczącej
 • Wymagania: bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Okres pobytu: 10 - 14 dni (grudzień 2021 lub czerwiec 2022)
 • Ilość miejsc: 1
 • wymagania: brak limitu wieku, kategoria w zakresie stanowisk akademickich adiunkt z habilitacją oraz profesor
 • Preferowane są aplikacje związane z działanością badawczą.

W związku z pandemią COVID-19, udział w wymianie stypendialnej jest uzależniony od możliwości organizacji podróży do Kanady oraz wytycznych obowiązującego reżimu sanitarnego.

O Fundacji

Na początku lat 80. XX w. wybitny lekarz Anatol Dekaban wraz z małżonką Pamelą Liddle-Dekaban założyli Fundację zajmującą się udostępnianiem polskim pracownikom uniwersyteckim nowych zdobyczy naukowych i technologicznych z całego świata.

Już w 1983 r. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie podpisała porozumienie z Uniwersytetem British Columbia (UBC) w Vancouver, który został wybrany przez Państwo A. i P. Dekaban do sprawowania opieki nad stypendiami i organizacją wymiany naukowej w dziedzinie nauk rolniczych i przyrodniczych.

Procedura aplikacyjna:

Co roku strona kanadyjska na przełomie czerwca i lipca przesyła do SGGW ofertę stypendialną na następny rok akademicki. Oferta jest rozsyłana do instytutów SGGW oraz do innych uczelni rolniczo – przyrodniczych w Polsce (Poznań, Wrocław, Kraków, Lublin, Olsztyn), zaangażowanych w program. Każda z uczelni zgłasza kandydatów na 5-miesięczne stypendia. Spośród zgłoszonych osób, Polski Komitet Fundacji wyłania najlepszych kandydatów. Lista kandydatów w ujęciu rankingowym Polskiego Komitetu Fundacji przedstawiana jest stronie kanadyjskiej, która ostatecznie nominuje stypendystów.

Formularz aplikacyjny

Wykaz tematów badawczych 2021

Zainteresowane osoby proszone są o składanie aplikacji w Instytutach, gdzie odbędzie się preselekcja kandydatów (1 osoba w kategorii junior scholar, 1 osoba w kategorii senior faculty member). Wstępnie wyselekcjonowane przez Instytut aplikacje, należy przekazać do Biura Współpracy Międzynarodowej w terminie do 05.03.2021 r.  Spośród aplikacji przekazanych przez Instytuty, Komitet Fundacji Dekabana wyłoni 2 kandydatury w kategorii junior scholar oraz jedną kandydaturę w kategorii senior faculty member, które zostaną przekazane stronie kanadyjskiej do weryfikacji.

KONTAKT

Małgorzata Szczęsna
Biuro Współpracy Międzynarodowej (bud. 8 pok. 20)

e-mail: malgorzata_szczesna@sggw.edu.pl
tel: (22) 59 310 46

Informacje w formie elektronicznej rozsyłane są do Dyrektorów Instytutów  po ogłoszeniu oferty online.

 

UWAGA: uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulacjami dot. wyjazdów zagranicznych.