SGGW

22
stycznia
2017

Konferencja CASEE - przedłużenie terminu składania abstraktów

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o przedłużonym terminie rejestracji abstraktów prezentacji ustnych i posterowych.

Termin rejestracji abstraktów na międzynarodową konferencję CASEE został wydłużony do:

31.01.2017r.

Konferencja CASEE "Sustainable development in Europe - cooperation with science and practice - What's the position of Central and South Europe?" odbędzie się w SGGW w dniach 14-16 maja 2017r. z udziałem doktorantów i pracowników uczelni członkowskich CASEE i innych instytucji naukowych.

Konferencja obejmować będzie następujące podtematy:

1. Modern agriculture and rural development (including landscape planning)

2. Renewable resources – possibilities and constraints (including forests and biotechnology)

3. Sustainable food systems and quality

4. Environmental safety and climate change

 5. Agricultural engineering (ATAE)

Składane prace prace mogą mieć formę prezentacji ustnej lub posterowej. Ostateczny termin złożenia kompletnych prac – 15 kwietnia 2017 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji abstraktów, wytycznych nt. prezentacji ustnych i plakatowych, terminów oraz programu konferencji i kosztów uczestnictwa są dostępne pod adresem: http://casee2017.sggw.pl/en/