KOMUNIKATY: SARS-COV-218.01.2021: Zarządzeniem Nr 5 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2
 oraz  Zasady realizacji zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzania egzaminów i zaliczeń realizowanych w formie tradycyjnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2.

27.10.2020: Ograniczenie prowadzenia zajęć w siedzibie uczelni w związku z COVID-19

22.10.2020: Zarządzenia Nr 116 Rektora SGGW z dnia 22 października 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 102 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia i prowadzenia badań naukowych z udziałem studentów i doktorantów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz uchylenia niektórych zarządzeń

17.10.2020: Ograniczenie prowadzenia zajęć w siedzibie uczelni od 19.10 w związku z COVID-19

17.10.2020: Informacja w sprawie ważności legitymacji

16.10.2020: Aktualizacja: COVID 19 - najczęściej zadawane pytania

16.10.2020: Komunikat Rektora ws. prowadzenia zajęć dydaktycznych

16.10.2020: Komunikat - Zamknięcie obiektów sportowych SGGW

14.10.2020: Pismo okólne nr 7/2020  Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 14 października 2020 roku w sprawie zasad świadczenia pracy w formie zdalnej przez pracowników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w okresie epidemii wywołanej wirusem SARS-Cov-2

30.09.2020: Zarządzenie Nr 102 Rektora SGGW z dnia 30 września 2020 r.  w sprawie organizacji kształcenia i prowadzenia badań naukowych z udziałem studentów i doktorantów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021  w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz uchylenia niektórych zarządzeń

23.09.2020: Zalecenia dotyczące COVID-19 dla wszystkich członków społeczności SGGW

04.09.2020: Organizacja i działanie domów studenckich w roku akademickim 2020/21

02.09.2020: Organizacja nauki w semestrze zimowym 2020/2021

28.05.2020: Wytyczne do realizacji zajęć dydaktycznych

22.05.2020: Informacja Prorektora ds. Dydaktyki w sprawie sposobu realizacji zajęć dydaktycznych

22.05.2020: Zarządzenie Rektora z 22 maja 2020

21.05.2020: Zarządzenie Rektora z 21 maja 2020

30.04.2020: Aktualizacja: COVID 19 - najczęściej zadawane pytania

24.04.2020: Komunikat Rektora SGGW

15.04.2020: Koronawirus a zwierzęta domowe

09.04.2020: Komunikat Rektora SGGW z dnia 9 kwietnia 2020

07.04.2020: O funkcjonowaniu uczelni w czasie epidemii prof. dr hab. Kazimierz Tomala, Prorektor ds. Dydaktyki SGGW

04.04.2020: Komunikat Rektora SGGW z dnia 24 marca 2020

20.03.2020: Wystąpienie prof. Wiesława Bielawskiego - rektora SGGW w Warszawie

19.03.2020: Naukowiec z SGGW o koronawirusie

19.03.2020: Komunikat rektora SGGW z 17.03.2020

19.03.2020: Zarządzenie ws. zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności SGGW

19.03.2020: Profil wroga, czyli 9 charakterystycznych cech koronawirusa SARS-CoV-2

16.03.2020: Komunikat rektora SGGW z 16.03.2020

16.03.2020: MNiSW: aktualne informacje i zalecenia

15.03.2020: Granice Polski zamknięte. Rząd informuje, kto i jak wjedzie do kraju

12.03.2020: Informacja dla studentów zagranicznych studiujących w SGGW

12.03.2020: Wyjaśnienie w sprawie konieczności opuszczenia domów studenckich przez studentów

11.03.2020: Zalecenia NZOZ SGGW w przypadku podejrzenia o infekcje koronawirusem

04.03.2020: Rekomendacja MNiSW w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

03.03.2020: Komunikat dotyczący sytuacji wynikającej z wystąpienia przypadków koronawirusa SARS-CoV-2

26.02.2020: Koronawirus: Apel MSZ i informacje GIS oraz PIP