SGGW

12
marca
2020

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2020 r.

Uczelniana Komisja Wyborcza, działając w warunkach swoistej siły wyższej związanej z pojawieniem się koronawirusa w Polsce i wynikających z tego zagrożeń dla zdrowia, zwraca się do Społeczności Akademickiej SGGW, aby dokonywała zgłoszeń kandydatów w wyborach do Kolegium Elektorów w terminie od 16 marca do 25 marca 2020 r. do godz. 16.00. do właściwych Podkomisji wyborczych.

 Działania te umożliwią przygotowanie kart do głosowania przed wyborami, które zgodnie z przyjętym przez Senat SGGW harmonogramem wyborczym odbywać się będą w okresie od 30 marca do 1 kwietnia 2020 r. Sprawne przeprowadzenie wyborów jest ważne ze względów profilaktycznych i ograniczenia ryzyka zakażeń.

Dynamika rozwoju zagrożenia chorobowego jest obecnie trudna do przewidzenia. Nie można wykluczyć w przyszłości również takiej sytuacji, w której zajdzie potrzeba zastosowania innej niż obecnie zakładana organizacji wyborów, poprzez rezygnację ze zgromadzeń wszystkich wyborców danej grupy Społeczności Akademickiej w jednym czasie i miejscu na rzecz wyborów organizowanych na wzór wyborów parlamentarnych, kiedy głosowanie następować będzie poprzez indywidualne przybycie Wyborców do miejsc wyznaczonych do głosowania, w oznaczonym przedziale czasowym. Taki sposób organizacji głosowania pozwoli wpłynąć na zmniejszenie skali ryzyka ewentualnego przenoszenia wirusa. Warunkiem zastosowania takiego sposobu głosowania jest wyprzedzające zgłaszanie kandydatów i wyprzedzające przygotowanie kart do głosowania z wykazem poprawnie zgłoszonych kandydatów.

Wzory kart zgłoszeń kandydatów są dostępne w zakładce „WYBORY”.

-/-

Przewodniczący

Uczelnianej Komisji Wyborcze

Prof. dr hab. Henryk Runowski

i