SGGW

15
marca
2020

Komunikat FRSE ws ERASMUSA

W związku z licznymi zapytaniami beneficjentów dotyczącymi mobilności planowanych w najbliższym czasie w ramach projektów zarządzanych przez FRSE informujemy, że decyzja o tym, czy mobilność ma dojść do skutku powinna uwzględniać aktualne alerty władz krajowych i samorządowych. Bezpieczeństwo uczestników mobilności jest dla nas sprawą priorytetową, jednakże ostateczna decyzja o odbyciu mobilności lub jej odwołaniu należy do beneficjenta. FRSE nie jest upoważniona do udzielania wytycznych ani zgód w tym zakresie.

Zalecamy sprawdzanie komunikatów na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Głównego Inspektor a Sanitarnego:
(https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych) (https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/).

Zwracamy uwagę, że również partnerzy projektowi powinni stosować się do zaleceń swoich władz.

Jeśli z uzasadnionych powodów mobilność się nie odbędzie, bądź zostanie odwołana, a poniesiono już koszty tego wyjazdu, (np. kupiono bilety lotnicze, zarezerwowano noclegi itp.) wówczas FRSE może zastosować klauzulę o działaniu siły wyższej i uznać poniesione koszty, których nie udało się odzyskać w inny sposób. W celu uzyskania szczegółowych instrukcji w tym zakresie prosimy O KONTAKT BEZPOŚREDNI Z OPIEKUNEM PROJEKTU. FRSE będzie wymagała m.in. przesłania uzasadnienia odwołania wyjazdu oraz udokumentowanych prób odzyskania poniesionych kosztów. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o kolejnych decyzjach bądź komunikatach w tej sprawie.

Poniżej linki do oficjalnych komunikatów:

Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/health/coronavirus_en
Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób: https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus , https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/questions-answers
Główny Inspektorat Sanitarny : https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

źródło: https://erasmusplus.org.pl/aktualnosci/komunikat-fundacji-rozwoju-systemu-edukacji/

data dostępu: 15.03.2020