SGGW

16
kwietnia
2014

KE finansuje wyjazdy badawcze do Chin

Do 23 maja można składać wnioski projektowe w programie Komisji Europejskiej finansującym współpracę badawczą między Europą a Chinami. W ramach współpracy głównym celem są wizyty badawcze europejskich naukowców w Chinach.

Jakie dziedziny: proponowane projekty mają na celu wzmacniać współpracę pomiędzy instytucjami badawczymi (uczelnie oraz jednostki badawcze sektora publicznego i prywatnego) w UE i w Chinach w następujących obszarach:

1. Renewable energy, energy efficiency, sustainable energy solutions for cities;

2. Sustainable urban development and urban planning, green urban mobility and transport;

3. Health, public health and welfare policies – life sciences;

4. Information and communication technologies, smart cities;

5. Food, agriculture, bio-technologies and water.

Budżet projektu: między 600 000 a 800 000 euro; głównym założeniem projektów mają być wyjazdy badawcze naukowców europejskich do Chin; w projekcie powinny być też zaplanowane inne zadania. Wyjazdy chińskich naukowców do UE nie mogą być finansowane.

W ramach projektu na pobyt badawczy mogą wyjechać: doktoranci, pracownicy naukowi, akademiccy, jak również menedżerowie innowacji oraz pracownicy zajmujący się badaniami i innowacjami.

Skład konsorcjum: w projekcie muszą występować przynajmniej 2 europejskie instytucje (z dwóch różnych krajów UE) oraz minimum jedna instytucja z Chin. Szczególnie poządany jest udział instytucji europejskiej z sektora niepublicznego.

Termin nadsyłania wniosków 23 maja 2014.

Więcej informacji: European Commission Development & Cooperation website.

(https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397180276530&do=publi.welcome&NBPUBLILIST=15&SEARCHTYPE=RS&ORDERBY=upd&AOFR=135587&ORDERBYAD=Desc&userlanguage=en)

Źróło: www.kpk.gov.pl