SGGW

12
grudnia
2017

Interreg Region Morza Bałtyckiego - nabór wniosków o dofinansowanie

W programie Interreg Region Morza Bałtyckiego trwa ostatni nabór wniosków o dofinansowanie. Unijne środki dostępne są m. in. dla instytucji publicznych z całej Polski.

Program umożliwia współpracę z państwami skandynawskimi, republikami nadbałtyckimi oraz północno-wschodnimi Niemcami w tematach związanych z transportem, zasobami naturalnymi, w tym ochroną środowiska, i innowacjami. Polscy partnerzy uczestniczą we wspólnym planowaniu, wymianie doświadczeń, wprowadzają innowacje (np. przez działania pilotażowe) i zyskują dostęp do bardziej zaawansowanych rozwiązań. Dzięki projektom finansują m.in. personel i usługi świadczone przez ekspertów i firmy zewnętrzne. 

Nabór wniosków zakończy się 9 kwietnia 2018 roku. Obecnie trwa kampania informacyjna wspomagająca w przygotowaniu się do udziału w projektach międzynarodowych, znalezieniu partnerów itp. Zainteresowanym oferowane są: