SGGW

Informacje Rektora

15
kwietnia
2016

Wybrano nowe władze SGGW na kadencję 2016-2020

Elektorzy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dokonali wyboru władz rektorskich na kadencję 2016/2017 – 2019/2020.

18 marca rektorem elektem został profesor Wiesław Bielawski, a 15 kwietnia br. wybrano prorektorów. Nowe władze SGGW rozpoczną kadencję 1 września.

Na zdjęciu od lewej:

Prof. dr hab. Michał Zasada - Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej - elekt (kadencja 2016–2020)

Prof. dr hab. Kazimierz Banasik - Prorektor ds. Rozwoju - elekt  (kadencja 20162020)

Prof. dr hab. Alojzy Szymański  – JM Rektor 

Prof. dr hab. Wiesław Bielawski - Rektor - elekt (kadencja 20162020)

Prof dr hab. Marian Binek - Prorektor ds. Nauki - elekt (kadencja 20162020)

Prof. dr hab. Kazimierz Tomala - Prorektor ds. Dydaktyki - elekt (kadencja 20162020)