SGGW

Informacje Rektora

31
marca
2016

Uroczystość wręczenia dyplomów doktorom habilitowanym i promocji doktorów

W Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktorom habilitowanym i promocja doktorów SGGW. Pracownikom uczelni zostały również wręczone odznaczenia państwowe i Medal Komisji Edukacji Narodowej. Dyplomy z rąk Jego Magnificencji Rektora SGGW prof. dr. hab. Alojzego Szymańskiego otrzymało 10 doktorów habilitowanych. W trakcie uroczystości nastąpiła także promocja doktorów. Wypromowanych zostało 51 doktorów SGGW. Odznaczenia nadane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę wręczył Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera.

Odznaczenia państwowe otrzymało 89 osób, w tym: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowano profesora Jana Łabętowicza z Wydziału Rolnictwa i Biologii, troje pracowników Złotym Krzyżem Zasługi, 75 osób Medalem za Długoletnią Służbę, a dziesięć osób otrzymało Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Zwracając się do pracowników uczelni nagrodzonych odznaczeniami państwowymi oraz Medalami Komisji Edukacji Narodowej prof. dr hab. Alojzy Szymański, rektor SGGW mówił: 

"To jest wielka radość dla społeczności akademickiej - dowód uznania dla dokonań kadry Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Cieszę się, że Państwa wytrwała i pełna zaangażowania praca została tak pięknie dostrzeżona i uhonorowana przez najwyższe władze w państwie. W imieniu Senatu Akademickiego, społeczności SGGW i własnym serdecznie gratuluję i dziękuję Państwu za twórczą, uczciwą i rzetelną pracę. Życzę wiele satysfakcji w kontynuacji akademickiej misji, licznych dowodów uznania i szacunku ze strony przełożonych, współpracowników i studentów. Życzę niegasnącej akademickiej pasji i kolejnych sukcesów, pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Gorąco proszę o zaangażowanie w działalność Uczelni i umacnianie jej pozycji. Bowiem ten szczególny rodzinny klimat, który jest w SGGW i wokół SGGW zawdzięczamy Państwu. Ponad 20-letnia twórcza praca i akademicka służba - służba dla rozwoju nauki, służba studentom, doktorantom, służba społeczności Uczelni, Warszawy i Polski zasługują na słowa najwyższego uznania. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję!"

Zwracając się bezpośrednio do doktorów habilitowanych i doktorów profesor Alojzy Szymański  powiedział między innymi:

"Dzisiejsza promocja 10 doktorów habilitowanych i wręczenie dyplomów 51 doktorom to piękny wyraz rozwoju kadr naukowych SGGW i dobry zwiastun na przyszłość. Serdecznie Państwu gratuluję wspaniałego sukcesu, jakim jest otwarcie drogi do dalszej naukowej kariery, a dla doktorów habilitowanych rozpoczęcie pracy samodzielnego pracownika nauki i możliwość realizacji własnych naukowych zamierzeń.  
To wielki zaszczyt, ale też wielka odpowiedzialność wobec ludzkości. W uczelni takiej jak nasza działającej w obszarze badań stosowanych, wyniki naszej pracy mają duże przełożenie na gospodarkę. W naszych badaniach i ich wdrożeniach dotykamy istoty bytu ludzi i zwierząt, kwestii wystarczalności, jakości i bezpieczeństwa żywności, biotechnologii, genetyki roślin i zwierząt, nowych technologii produkcyjnych, bezpieczeństwa energetycznego,  zabezpieczenia zasobów wodnych i jakości wód, ochrony środowiska naturalnego. Tu innowacyjność wymaga wielkiej rozwagi i etyki. 
Dziś z dumą podkreślamy, że dobry obecnie stan gospodarki żywnościowej w Polsce i jej konkurencyjność w świecie są w dużej mierze zasługą uczelni przyrodniczych, w tym naszej Uczelni, które wniosły wielki wkład w rozwój badań naukowych na rzecz rolnictwa i ich upowszechnienia oraz kształcenia kadr dla gospodarki kraju.
Jestem głęboko przekonany, że sprostają Państwo nowym trudnym wyzwaniom oraz dylematom wolności nauki. Życzę serdecznie, aby przyszłość dała Państwu możliwość realizacji naukowych pasji, prowadzenia badań w najlepszych zespołach naukowych Polski i całego świata, byście należeli do tych, którzy zapewnią współczesnemu światu postęp cywilizacyjny, pokój i bezpieczeństwo. Abyście, będąc wielkimi naukowcami, pamiętali, że najważniejszy zawsze jest człowiek, że ważne są Wasze rodziny, Wasze życie osobiste. Dlatego w tym szczególnym dniu serdecznie pozdrawiam Państwa bliskich, którym należą się słowa podziękowania za cierpliwość i wsparcie, których Państwu udzielają".

Przemówienie prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego, Rektora SGGW <<tutaj>>