SGGW

Informacje Rektora

07
października
2016

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/17

Dwadzieścia pięć tysięcy studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w tym blisko osiem tysięcy studentów pierwszego roku rozpoczęło naukę w roku akademickim 2016/2017. Podczas inauguracji roku akademickiego nowo przyjęci na studia pierwszego roku oraz na studia doktoranckie złożyli uroczyste ślubowanie, stając się pełnoprawnymi członkami społeczności akademickiej SGGW.

"Z radością i wzruszeniem witam Państwa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Inauguracja roku akademickiego to wielkie i radosne święto całej uczelnianej społeczności, zwłaszcza tych, którzy w tym roku po raz pierwszy przekroczyli progi naszej Uczelni. Jest to także wyjątkowa inauguracja dla mnie. Chciałbym Państwu podziękować  za zaufanie, którym mnie Państwo obdarzyliście, powierzając mi zaszczytną funkcję rektora naszej Uczelni. Obiecuję, że będę starał się stwarzać wszystkim pracownikom i studentom SGGW jak najlepsze warunki do pracy, nauki i rozwoju" - tak rozpoczął swoje wystąpienie inauguracyjne prof. dr hab. Wiesław Bielawski, rektor SGGW

"Dydaktyka, badania naukowe, współpraca międzynarodowa, współpraca z gospodarką, infrastruktura, czy finanse - to tylko część elementów, których właściwe funkcjonowanie składa się na sukces szkoły wyższej. Istotne jest więc spójne działanie na wielu polach. A celem nadrzędnym musi być dobro Uczelni. Pragnę, by moja macierzysta uczelnia rozkwitała. Marzy mi się jej dynamiczny rozwój, skutkujący niesłabnącym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia, wysokimi miejscami w rankingach i doskonałymi wynikami badań. Chcę, by SGGW była najbardziej innowacyjną uczelnią w kraju, instytucją rozpoznawalną na całym świecie i kojarzoną z wysokim poziomem nauczania i badań naukowych. Wymaga to ogromnego wysiłku całej społeczności naszej Uczelni. Zapraszam więc Państwa do współpracy i liczę na Państwa zaangażowanie, bo to Państwo jesteście największą wartością tej Uczelni. O wsparcie i życzliwość proszę również emerytowanych pracowników naszej Szkoły. Przez wiele lat wspólnie pracowaliśmy na jej dzisiejszy sukces. I w dalszym ciągu chcemy korzystać z Państwa wiedzy i doświadczenia. Dlatego proszę, wspierajcie nasze działania, bowiem wspólna praca pokoleń z pewnością przyczyni się do rozkwitu Uczelni" - mówił rektor Bielawski.

W dalszej części przemówienia prof. dr hab. Wiesław Bielawski przedstawił w skrócie kierunki rozwoju Uczelni. Powiedział między innymi: "Moje hasło wyborcze brzmiało: „Profesjonalizm i innowacyjność podstawą dalszego rozwoju Uczelni”. I zamierzam konsekwentnie wprowadzać je w życie. O prestiżu uczelni świadczy potencjał badawczy oraz konkretne osiągnięcia mierzone liczbą pozyskiwanych grantów krajowych i europejskich. Istotna jest jakość publikowanych prac, liczba cytowań, ilość wdrożeń i patentów. Dlatego w swoich działaniach główny nacisk chciałbym położyć na podniesienie poziomu badań naukowych. Uważam, że sposobem na ich dynamiczny rozwój jest tworzenie silnych interdyscyplinarnych zespołów badawczych, zdolnych do pozyskiwania środków na badania. Silne zespoły badawcze muszą uzyskać wsparcie formalno - prawne ze strony władz Uczelni. I dlatego chciałbym, by na Uczelni powstawały specjalistyczne grupy tzw. grant menadżerów. Ich podstawowym zadaniem będzie wyszukiwanie najbardziej obiecujących badaczy i wspieranie ich działań przy pozyskiwaniu, a następnie w przygotowywaniu i rozliczaniu wniosków. Liczę, że pierwsze zespoły zostaną powołane jeszcze w tym roku.  Mimo, że w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przewidziano wzrost środków na badania, w większości projektów badawczych będzie wymagany tzw. wkład własny Uczelni. Aby go zabezpieczyć, zamierzamy utworzyć specjalny fundusz. I mam nadzieję, że zwiększy to procent pozytywnie rozpatrywanych wniosków. Utrzymanie potencjału naukowo-badawczego na wysokim poziomie jest niezwykle istotne, gdyż ma ścisły związek z zaangażowaniem Uczelni we współpracę z gospodarką. Za szczególnie ważne uznaję powołanie Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo - Społecznego, której zadaniem będzie zgłaszanie i wspieranie inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości. Chciałbym, by nasi pracownicy mieli większą świadomość w zakresie ochrony patentowej oraz sposobów komercjalizacji wyników badań. Dlatego dołożymy wszelkich starań, by ułatwiać członkom naszej społeczności zakładanie firm typu start up, spin off czy spin out.".

Zwracając się do studentów, profesor Wiesław Bielawski powiedział: "Za chwilę dołączycie do grona studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wybraliście naszą Uczelnię świadomi, że warto inwestować we własną przyszłość. I uważam, że była to słuszna decyzja! Proszę Was tylko, byście studiów nie traktowali jako obowiązku, ale jako przywilej. Przywilej zgłębiania tajników wiedzy, możliwość współpracy z doświadczoną kadrą profesorską, szansę wszechstronnego rozwoju, wreszcie radość przebywania w gronie ludzi młodych, energicznych, chętnych do nauki. Wasi starsi koledzy już wiedzą, że uczelnia to nie tylko szkoła. To miejsce, którego wybór ma wpływ na dalsze życie. To, czego doświadczycie w okresie studiów, zaowocuje w przyszłości. Warto więc, obok nauki, skorzystać z możliwości współpracy z organizacjami studenckimi, kołami naukowymi czy zespołami artystycznymi. Angażujcie się w życie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - od dziś naszej wspólnej Uczelni. Pamiętajcie, studia to Wasz czas! I tylko od Was zależy, jak go wykorzystacie. Dlatego „dajcie każdemu dniu szansę stania się najpiękniejszym w całym Waszym życiu”. Życzę Wam, by studia w SGGW były spełnieniem marzenia o fascynującym, dobrym i szczęśliwym życiu. By przyniosły odpowiedzi na nurtujące Was pytania i otworzyły drzwi do sukcesów naukowych i zawodowych. A kto wie, może także pozwoliły na odnalezienie osoby, z którą zwiążecie swoje życie osobiste. Wszystkim studentom i doktorantom Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w rozpoczynającym się roku akademickim życzę niesłabnącego głodu wiedzy, zadowolenia z wybranego kierunku studiów, sukcesów w nauce i satysfakcji z przynależności do naszej uczelnianej rodziny".

Przemówienie Inauguracyjne JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego w Roku Akademickim 2016/2017

Po wystąpieniu rektora SGGW list gratulacyjny w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał prof. dr hab. Marian Binek, prorektor SGGW ds. nauki.

Listy gratulacyjne nadesłali:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda,
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Kuchciński,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin,
Senator Rzeczypospolitej Polskiej Marek Rocki,
Poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski,
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik,
Szef Urzędu Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Marian Gajda,
Przewodnicząc Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskup Stanisław Gądecki,
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Nadbrygadier Leszek Suski,
Komendant Stołecznej Policji Inspektor Robert Żebrowski

W trakcie inauguracji przemówienia skierowane głównie do studentów wygłosili: Łukasz Czech, przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studentów SGGW oraz Wioleta Sobczak, przewodnicząca Rady Doktorantów SGGW.

Wykład inauguracyjny wygłosił gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego. Tytuł wykładu: "Badania epidemiologiczne a zdrowie populacji, czyli jak być pozytywnie aktywnym w systemie ochrony zdrowia".

W uroczystości uczestniczyło wielu zaproszonych gości z ministerstw i instytucji współpracujących z uczelnią, parlamentarzyści, przedstawiciele administracji publicznej, lokalnej oraz kościoła, a także Senat SGGW, pracownicy i studenci uczelni.

Uroczystości uświetnił Chór Akademicki SGGW oraz Zespół Artystyczny "Promni".