SGGW

Informacje Rektora

25
czerwca
2018

Ukraińsko-Polskie Seminarium w Łucku

 

Ukraińsko-Polskie Seminarium pn. „Działalność narodowych konferencji rektorów w Polsce i na Ukrainie na tle tendencji europejskich” w Łucku

22-23 czerwca 2018 r. we Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki miało miejsce Ukraińsko-Polskie Seminarium Rektorów. Spotkanie było poświęcone działalności narodowych konferencji rektorów w Polsce i na Ukrainie na tle tendencji europejskich.

W skład polskiej delegacji weszli: Prezes Fundacji Rektorów Polskich prof. Jerzy Woźnicki, Przewodniczący KRASP prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej; Prof. Wiesław Banyś, Honorowy Przewodniczący KRASP, Członek Zarządu EUA; Prof. Wiesław Bielawski, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wiceprzewodniczący KRASP; Prof. Marek Tukiendorf, Przewodniczący Komisji KRASP ds. Współpracy Międzynarodowej, Rektor Politechniki Opolskiej; Prof. Stanisław Michałowski, Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich; Ks. prof. Stanisław Dziekoński, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W trakcie spotkania ukraińscy i polscy Rektorzy przedstawili aktualnie wprowadzane zmiany systemowe w szkolnictwie wyższym w obu krajach, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zarządzania uczelnią w projektowanych rozwiązaniach regulacyjnych. W debacie panelowej Rektorzy omówili doświadczenia i uwarunkowania działalności narodowych konferencji Rektorów w Polsce i na Ukrainie, w odniesieniu do działań Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA).

Uzgodniono, że współpraca konferencji rektorów w ciągu kolejnych trzech lat 2018-2021 będzie realizowana w ramach projektu polsko-ukraińskiego pn. “Polsko-Ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni”, który uzyskał wsparcie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP. Planowane jest również powołanie wspólnego polsko-ukraińskiego zespołu badawczego w celu przeprowadzenia analizy i badań dotyczących rozwiązań ustrojowych i modeli zarządzania w szkolnictwie wyższym.