SGGW

Informacje Rektora

30
maja
2017

Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych

30 maja 2017 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych (KRURiP).

Gościem specjalnym wydarzenia był Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. Jan Szmidt.
Podczas spotkania Rektorzy dyskutowali na temat aktualnej sytuacji uczelni rolniczych i przyrodniczych w Polsce oraz zmian, jakie czekają szkolnictwo wyższe w związku z przygotowywaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym.