SGGW

Informacje Rektora

19
października
2018

Podziękowanie pracownikom odchodzącym na emeryturę

W siedzibie władz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyło się uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych pracownikom uczelni odchodzącym na emeryturę.

W uroczystości oprócz pracowników naukowych, dydaktycznych oraz administracyjnych odchodzących na emeryturę udział wzięli przedstawiciele władz uczelni oraz poszczególnych wydziałów. Rektor SGGW, prof. dr hab. Wiesław Bielawski, dziękując emerytowanym pracownikom za wieloletnią pracę, podkreślił, że to właśnie dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego może poszczycić się prestiżem w świecie nauki, biznesu oraz wśród studentów, a także wieloma osiągnięciami naukowymi. 

Wśród pracowników uczelni odchodzących na emeryturę znalazł się także prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński. "To dla mnie ogromny zaszczyt móc podziękować profesorowi Włodzimierzowi Klucińskiemu, doktorowi honoris causa SGGW, który przez okres 24 lat pełnił w SGGW wiele funkcji, między innymi: prodziekana (1984-1986) i dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej  (1986-1990 i 2002-2008), kierownika Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką (1988-1993), prorektora ds. nauki SGGW (1990-1996) i rektora SGGW w latach 1996-2002" - powiedział rektor Wiesław Bielawski. Przypomniał także szczególny wkład profesora Włodzimierza Klucińskiego w rozwój SGGW, a w szczególności w utworzenie i rozbudowę kampusu uczelni na Ursynowie. 

Zwracając się do wszystkich odchodzących na emeryturę pracowników, rektor Wiesław Bielawski złożył im życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz wyraził nadzieję, że nadal będą utrzymywali kontakt i współpracowali   z uczelnią. "W imieniu własnym oraz władz SGGW dziękuję Państwu za wkład w rozwój Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego"- powiedział rektor Bielawski podczas spotkania z pracownikami.