SGGW

Informacje Rektora

16
marca
2018

Nadzwyczajne posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych w SGGW

15 marca 2018 roku w w Pałacu Rektorskim spotkali się rektorzy uczelni zrzeszonych w KRURiP.

Celem spotkania było uzgodnienie stanowiska uczelni rolniczych dotyczącego projektu nowej klasyfikacji dyscyplin naukowych.
Rektorzy jednym głosem zaapelowali o zwiększenie liczby dyscyplin w dziedzinie nauk rolniczych.
Pismo będące efektem spotkania otrzymał Wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Profesor Jarosław Górniak, Przewodniczący Rady Naukowej Kongresu Nauki i Profesor Kazimierz Furtak, Przewodniczący Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

Stanowisko uczelni rolniczych dotyczące projektu nowej klasyfikacji dyscyplin naukowych