SGGW

Informacje Rektora

29
listopada
2016

Jubileusze Pracowników SGGW

Ponad 170 osób otrzymało z rąk Jego Magnificencji Rektora, prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego listy gratulacyjne za wieloletnią pracę w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

"Jesteśmy tu dzisiaj żeby podziękować Państwu za wieloletnią pracę dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. To dzięki Państwa zaangażowaniu tworzymy społeczność akademicką od lat przyczyniającą się do osiągania wielu sukcesów naszej Uczelni. W imieniu własnym oraz władz SGGW dziękuję Państwu za wkład w rozwój Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego"- powiedział rektor Bielawski podczas spotkania z pracownikami. 

W uroczystości oprócz Jubilatów i Rektora SGGW wzięli udział także prorektorzy: profesor Marian Binek, profesor Michał Zasada, profesor Kazimierz Banasik, kanclerz dr Władysław Skarżyński oraz dziekani i prodziekani poszczególnych wydziałów.