SGGW

Informacje Rektora

12
czerwca
2017

20 lat Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich powołana została 7 czerwca 1997 roku. 20 lat później w Politechnice Wrocławskiej, członkowie KRASP spotkali się, by omówić aktualne kwestie i przedstawić plany na przyszłość.

Obchody 20-lecia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rozpoczęła uroczysta Sesja Jubileuszowa Zgromadzenia Plenarnego KRASP, zaplanowana na 8 czerwca 2017 roku w Politechnice Wrocławskiej. Gospodarzem spotkania był Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Cezary Madryas. Obrady otworzył Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej. Prezydium, odbywającemu się pierwszego dnia obchodów, przewodniczył Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. dr hab. Wiesław Bielawski.
 

Przedmiotem obrad uczestników posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego KRASP były m.in.: prace nad Ustawą 2.0, ścieżka kariery akademickiej, Rok Polskiej Nauki za Granicą. Celem KRASP jest inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni w Polsce, a także reprezentowanie wspólnych interesów uczelni akademickich. Środowisko KRASP stoi na straży tradycyjnych wartości akademickich, dba o przestrzeganie zasad etycznych oraz etosu nauczyciela akademickiego.

 

-----------

fot.: archiwum KRASP