SGGW

16
marca
2020

Informacja Biura Współpracy Międzynarodowej dla studentów przebywających obecnie na wymianie Erasmus+

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS - Cov-2 przypominamy i prosimy w pierwszej kolejności przestrzegać zaleceń obowiązujących w uczelni partnerskiej/instytucji, w której jesteście Państwo na wymianie oraz zaleceń rządu i instytucji sanitarnych danego kraju. Prosimy o rozważne i przemyślanie decyzje w sprawie przerywania wymiany. W przypadku przemieszczeń z kraju do kraju narażacie się Państwo na zachorowanie i ponadto trzeba brać pod uwagę konieczność odbycia 2-tygodniowej kwarantanny.

Na tą chwilę nie mamy, żadnych odgórnych wytycznych by przerywać Państwu wymianę. W przypadku kontynuowania pobytu za granicą i odbywaniu zajęć on-line stypendium jest nadal należne. Tu nic się dla Państwa nie zmienia, stypendium będzie rozliczane na podstawie dostarczonego potwierdzenia pobytu, zgodnie z umową.
W przypadku gdy zdecydujecie się Państwo przerwać wymianę obowiązuje nas procedura "siły wyższej":

Uprawnione stypendium to to na ten czas, w którym faktycznie byli Państwo na wymianie. Poniżej procedura:

1. Konieczne jest zabranie potwierdzenia pobytu - na faktyczną długość pobytu z instytucji, w której Państwo są,
2. Prosimy o oficjalne zawiadomienie Biura Współpracy Międzynarodowej o rezygnacji z kontynuowania wymiany (można to zrobić mailowo),
3. W tym zawiadomieniu proszę podać przyczyny oraz przedstawić wstępną kalkulację poniesionych kosztów, których nie da się odzyskać oraz załączyć kopie dokumentów poświadczających poniesienie tych wydatków (w tym również koszty mieszkania za cały okres planowanego pobytu),
4. Mobilność przerwana/anulowana z uwagi na zaistnienie „siły wyższej”, w stosunku do której jej zasadność zostanie poświadczona przez FRSE, będzie wpisana do Mobility Tool+ i wtedy będziemy mogli zwrócić Państwu koszty poniesionych wydatków/część wydatków.

Rząd RP chcąc umożliwić powrót do kraju swoim obywatelom znajdującym się za granicą uruchomił specjalne opcje, z którymi można się zapoznać na stronie https://www.lot.com/pl/pl/ (akcja #LOTdoDomu). MSZ uruchomiło specjalną infolinię, gdzie można uzyskać informacje nt. możliwości powrotu do kraju +48 22 523 8880. Z informacji na stronie Kancelarii Prezesa RM: https://www.premier.gov.pl/ wynika, że z możliwości #LotDoDomu mogą skorzystać obywatele RP oraz cudzoziemcy, którzy są małżonkami, dziećmi Polaków, mają Kartę Polaka, posiadają pozwolenie na pracę bądź prawo pobytu w Polsce. Studentów nie znajdujących się w ww. grupie, prosimy, aby mimo wszystko wypełniali ankietę przedstawiając swoją sytuację lub dzwonili na infolinię w celu uzyskania informacji, czy mogą skorzystać z opcji udostępnianej przez Rząd RP lub kontaktowali się z polską placówką dyplomatyczną.

Informujemy że na SGGW obowiązuje obecnie ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów między pracownikami Uczelni z interesantami zewnętrznymi, realizujemy sprawy drogą telefoniczną oraz mailową.

Wszyscy studenci przebywający na wymianie Erasmus+ dostali od nas w dniu dzisiejszym szczegółowa informację na adresy mailowe.