SGGW

02
kwietnia
2019

History of plastics leading to the rise of plastic pollution extent of the problem and needs for the future

Zapraszamy na wykład Ebena Schwartza organizowany przez Ambasadę USA w Polsce oraz Katedrę Architektury Krajobrazu WOBiAK SGGW.

Kiedy: poniedziałek, 8 kwietnia, godz. 13.15-14.15
Gdzie: SGGW, budynek 37, sala 041 (przyziemie)

Eben Schwartz kieruje programem Usuwanie odpadów morskich (Marine Debris Program) w Kalifornijskiej Komisji ds. Wybrzeży (California Coastal Commission) – agencji, która zajmuje się ochroną i regulacjami 1100 mil wybrzeża stanu Kalifornia. Pełni tam rolę eksperta, doradzając rządom na szczeblu lokalnym i stanowym, organizacjom pozarządowym oraz przemysłowi, jakie działania prowadzić i jakie programy wdrożyć, by zlikwidować przyczyny zanieczyszczeń mórz i oceanów. Współpracuje także z organizacjami pozarządowymi, jednostkami rządowymi na szczeblu lokalnym i sponsorami korporacyjnymi na rzecz wspólnego oczyszczania wybrzeża. Dąży do tego, by organizacje wypracowały wspólną długofalową politykę, która doprowadzi do wyeliminowania w przyszłości źródeł zanieczyszczeń wód. 

Eben Schwartz od wielu lat zajmuje się tematyką zanieczyszczeń powodowanych przez plastik oraz usuwania odpadów morskich i oceanicznych. Jest jednym z wiodących kalifornijskich autorytetów w tej dziedzinie. Jako lider największej akcji woluntarystycznej w stanie – California Coastal Cleanup Day – oraz trwającego cały rok programu Zaadoptuj plażę zmotywował dziesiątki tysięcy mieszkańców stanu do walki z plastikiem. Był także doradcą i autorem California Ocean Protection Council’s Resolution on Marine Debris, postanowienia dotyczącego ochrony wód morskich i oceanicznych przed zanieczyszczeniami. Rezolucja ta, wydana w lutym 2007 roku, to najbardziej kompleksowe prawo regulujące kwestie zanieczyszczeń morskich w historii Kalifornii. Eben Schwartz jest również głównym kontaktem dla mediów w sprawie programu Usuwanie odpadów morskich – rocznie wydaje ponad 400 komunikatów prasowych, radiowych i telewizyjnych. To dzięki niemu budżet programu powiększył się o ponad 150 000 dolarów od sponsorów korporacyjnych. 

Zanim dołączył do Kalifornijskiej Komisji ds. Wybrzeży, Eben Schwartz pracował w Sierra Club jako lokalny koordynator, współpracownik ds. rozwoju organizacji, był też odpowiedzialny za składanie wniosków o granty, dzięki którym organizacja otrzymała ponad 1,5 mln dolarów dofinansowania.