Gospodarka

Wzory dokumentów


1. Współpraca SGGW z podmiotami krajowymi

 

WZÓR POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY (.doc - wersja edytowalna) 

W przypadku przyjęcia przez Podmiot , bez wprowadzania jakichkolwiek zmian warunków określonych we wzorze Porozumienia, obie strony (Podmiot oraz SGGW) podpisują Porozumienie według załaczonego wzoru bez konieczności akceptacji Radcy Prawnego SGGW.

PROCEDURA ZAWIERANIA POROZUMIENIA

WNIOSEK DO KANCLERZA SGGW o wyrażenie zgody na zaopiniowanie projektu Porozumienia przez Zespół Radców Prawnych

W przypadku modyfikacji projektu Porozumienia wymagana jest na jednym egzemplarzu parafka Radcy Prawnego SGGW.

2. Współpraca SGGW z podmiotami zagranicznymi

Wzór porozumienia o współpracy w jęz. angielskim – COOPERATON AGREEMENT   - przygotowany przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW

 

3.  Wzór umowy o przeniesienie praw do wyników pracy dyplomowej