Gospodarka

Współpraca sieciowa


 

CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII 

Udział SGGW w klastrach

Mazowiecki Klaster Chemiczny

Klaster Ochrony i Monitoringu Zwierząt

Klaster Innowacji w Agrobiznesie

Mazowiecki Klaster Audytu i Consultingu

Klaster Owocowo-Warzywny Województwa Mazowieckiego

Kutnowski Klaster Technologiczny

Klaster Technologii Drewna Lignum

Klaster Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Inżynierii Produkcji 

Powiązanie Kooperacyjne "FOOD4GOOD"

Mazowiecki Sojusz Energetyczny

Polska Platforma Technologiczna dla Innowacji w Sektorze Ogrodniczym

Centrum Kompetencji Puławy

 

 

 

Udział SGGW w innych porozumieniach sieciowych

 

Współpraca typu nauka-biznes z Grupą Azoty, Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

Forum Ekspertów i Hodowców - „Zdrowa krowa”

Polska Platforma Technologiczna Sektora Leśno-Drzewnego

Sieć naukowa AnEngPol