Gospodarka

Rzecznik Patentowy


Obsługę Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w zakresie doradztwa patentowego prowadzi obecnie zewnętrzna Kancelaria Rzeczników Patentowych reprezentowana przez Panią dr inż. Grażynę Padee.

Kancelaria mieści się w Warszawie ul. Nowowiejska 1/3 lok. 9 (00-643 Warszawa) ,
Telefon/fax: 22 621 75 06; email: zrpat@zrpat.com.pl

W przypadku pozytywnej opinii ze strony Kancelarii o możliwości rozpoczęcia działań przed Urzędem Patentowym RP wymagane jest złożenie stosownego zgłoszenia do Prorektora ds. Nauki za pośrednictwem Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Wymagane formularze: