Gospodarka

Porozumienia z podmiotami otoczenia gospodarczego


CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII 

 

WZÓR POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY (.doc - wersja edytowalna)

 

 Porozumienie o współpracy po stronie SGGW podpisuje Dyrektor Instytutu/Dziekan Wydziału oraz Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Gospodarką.

W przypadku przyjęcia przez Podmiot, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian warunków określonych we wzorze Porozumienia, obie strony (Podmiot oraz SGGW) podpisują Porozumienie według załączonego wzoru bez konieczności konsultacji z Zespołem Radców Prawnych SGGW. Zgodność treści Porozumienia ze wzorem weryfikują Pracownicy CIiTT.

W przypadku modyfikacji projektu Porozumienia wymagana jest na jednym egzemplarzu parafka Radcy Prawnego SGGW.

WNIOSEK DO KANCLERZA SGGW o wyrażenie zgody na zaopiniowanie projektu Porozumienia przez Zespół Radców Prawnych

 

Do dnia 31.12.2019 zostało zarejestrowanych 685 porozumień o współpracy SGGW z podmiotami otoczenia gospodarczego:

  • 48 porozumień o współpracy SGGW w Warszawie z podmiotami otoczenia gospodarczego  w 2019 roku 
  • 70 porozumień o współpracy SGGW w Warszawie z podmiotami otoczenia gospodarczego  w 2018 roku 

Prowadzone są rozmowy z kolejnymi kilkunastoma organizacjami, w tym z ośrodkami transferu technologii wiodących uczelni warszawskich.

Zapraszamy serdecznie do współpracy!