Gospodarka

Porozumienia z podmiotami otoczenia gospodarczego


CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII 

 

WZÓR POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY (.doc - wersja edytowalna) 

W przypadku przyjęcia przez Podmiot , bez wprowadzania jakichkolwiek zmian warunków określonych we wzorze Porozumienia, obie strony (Podmiot oraz SGGW) podpisują Porozumienie według załaczonego wzoru bez konieczności akceptacji Radcy Prawnego SGGW.

PROCEDURA ZAWIERANIA POROZUMIENIA

WNIOSEK DO KANCLERZA SGGW o wyrażenie zgody na zaopiniowanie projektu Porozumienia przez Zespół Radców Prawnych

W przypadku modyfikacji projektu Porozumienia wymagana jest na jednym egzemplarzu parafka Radcy Prawnego SGGW.

 

Do dnia 31.12.2019 zostało zarejestrowanych 685 porozumień o współpracy SGGW z podmiotami otoczenia gospodarczego:

  • 48 porozumień o współpracy SGGW w Warszawie z podmiotami otoczenia gospodarczego  w 2019 roku 
  • 70 porozumień o współpracy SGGW w Warszawie z podmiotami otoczenia gospodarczego  w 2018 roku 

Prowadzone są rozmowy z kolejnymi kilkunastoma organizacjami, w tym z ośrodkami transferu technologii wiodących uczelni warszawskich.

Zapraszamy serdecznie do współpracy!