Gospodarka

Patenty SGGW


 

Zestawienie patentów i praw ochronnych o statusie prawa w mocy udzielonych SGGW przez Urząd Patentowy RP

Numer patentu/wzoru użytkowego/znaku towarowego/Tytuł Data udzielenia prawa/Data publikacji Twórca / Twórcy Wydział / Instytut Właściciel / Uprawniony
Pat.213791 Urządzenie do zbioru roślin energetycznych 31.05.2013 ALEKSANDER LISOWSKI,
TOMASZ NOWAKOWSKI,
ADAM STRUŻYK,
LESZEK KĘPA,
MAREK SMAGA,
SŁAWOMIR BOCHNIARZ
 Wydział Inżynierii Produkcji SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE,
SIPMA SPÓŁKA AKCYJNA
Pat.214965 Sposób wytwarzania sklejki o podwyższonej wodoodporności 31.10.2013 PIOTR BORYSIUK
MAREK GRZEŚKIEWICZ
MARIUSZ MAMIŃSKI
PIOTR BORUSZEWSKI
Wydział Technologii Drewna SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.214966 Sposób wytwarzania oklein z jasnego drewna 31.10.2013 MAREK GRZEŚKIEWICZ,  MATEUSZ MROZIK Wydział Technologii Drewna SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.215663 Sposób modyfikacji drewna 31.01.2014 MAREK GRZEŚKIEWICZ Wydział Technologii Drewna SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.221033 Sposób sterowania procesem diploidyzacji tkanki w haploidalnych kulturach
zawiesinowych ogórka
29.02.2016 WOJCIECH BURZA,
MONIKA DOBRZYŃSKA
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.221082 Przystawka do pomiaru natężenia przepływu wody w rurociągach 29.02.2016 SŁAWOMIR BAJKOWSKI
DANIEL SZEJBA
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.219408 Sposób otrzymywania sera dojrzewającego, sposób otrzymywania zakwasu,
zakwas i ser dojrzewający
30.04.2015 ANTONI PLUTA,
MONIKA GARBOWSKA,
ANNA BERTHOLD-PLUTA
Wydział Technologii Żywności SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
RU.069561 Urządzenie do pobierania próbek kiszonki 04.07.2017 MARCIN GOŁĘBIEWSKI Wydział Nauk o Zwierzętach SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.230127 Suplement diety dla przeżuwaczy, zwłaszcza dla krów mlecznych 28.09.2018 BOŻENA PATKOWSKA-SOKOŁA,
ROBERT BODKOWSKI,
TADEUSZ SZULC,
PIOTR NOWAKOWSKI,
STEFANIA KINAL,
WIESŁAWA WALISIEWICZ-NIEDBALSKA,
ZYGMUNT USYDUS
Wydział Nauk o Zwierzętach INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ
AKADEMII NAUK,
SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE,
INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT
IM. JANA KIELANOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII
NAUK,
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU
ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA
DĄBROWSKIEGO
Pat.219654, US 9,678,063B2 Sposób badania skuteczności terapeutycznej bakteriofagów 30.06.2015 MAŁGORZATA ŁOBOCKA,
ALEKSANDRA GŁOWACKA,
KAMIL DĄBROWSKI,
MONIKA SABINA HEJNOWICZ,
AGNIESZKA GOZDEK,
BEATA WEBER-DĄBROWSKA,
ANDRZEJ GÓRSKI,
JOANNA EMPEL,
WALERIA HRYNIEWICZ,
MAGDALENA KWIATEK,
SYLWIA PARASION,
ROMUALD GRYKO, 
Wydział Rolnictwa i Biologii INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ
AKADEMII NAUK,
INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII
DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA
HIRSZFELDA POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
NARODOWY INSTYTUT LEKÓW,
SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE,
WOJSKOWY INSTYTUT HIGIENY
I EPIDEMIOLOGII,
Pat.225103 Sposób wytwarzania sera dojrzewającego i ser dojrzewający 28.02.2017 TADEUSZ PAKULSKI Wydział Nauk o Żywności INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT
POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE,
INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT
IM. JANA KIELANOWSKIEGO POLSKIEJ
AKADEMII NAUK,
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU
ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM. PROF.
WACŁAWA DĄBROWSKIEGO
Pat.229087 Filtr do usuwania zanieczyszczeń, zwłaszcza z małych cieków i zbiorników wodnych 29.06.2018 AGNIESZKA KARCZMARCZYK,
AGNIESZKA BUS
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.221480 Sposób wytwarzania wieprzowych wyrobów mięsnych  29.04.2016 AGNIESZKA WIERZBICKA,
KRYSTYNA GUTKOWSKA,
JAROSŁAW HORBAŃCZUK,
DOMINIKA GUZEK,
EWA POŁAWSKA,
ANDRZEJ PÓŁTORAK,
MONIKA MARCINKOWSKA-LESIAK,
JAROSŁAW WYRWISZ,
CYPRIAN TOMASIK,
TADEUSZ BLICHARSKI
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE,
INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ
AKADEMII NAUK,
INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT IM. JANA
KIELANOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-
-SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA
DĄBROWSKIEGO, 
Pat.221874  Zastosowanie folii trójwarstwowej i modyfikowanej atmosfery
do pakowania prozdrowotnych wyrobów wieprzowych
30.06.2016 AGNIESZKA WIERZBICKA,
KRYSTYNA GUTKOWSKA, 
JAROSŁAW HORBAŃCZUK, 
MONIKA MARCINKOWSKA-LESIAK, 
EWA POŁAWSKA, 
ANDRZEJ PÓŁTORAK, 
JAROSŁAW WYRWISZ,
DOMINIKA GUZEK, 
CYPRIAN TOMASIK, 
MACIEJ KUBOŃ
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE,
INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT
POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT
IM. JANA KIELANOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII
NAUK,
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNOSPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA
DĄBROWSKIEGO
Pat.227205 Sposób wytwarzania sera twarogowego ziarnistego z mleka owczego
i ser owczy ziarnisty
30.11.2017  TADEUSZ PAKULSKI, 
EMILIA BAGNICKA, 
ELŻBIETA PAKULSKA
Wydział Nauk o Żywności INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 
SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE,
INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT
IM. JANA KIELANOWSKIEGO POLSKIEJ
AKADEMII NAUK,
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU
ROLNO-SPOŻYWCZEGO
IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO
Pat.229296 Sposób sterowania ciśnieniem roboczym dojarki mechanicznej w czasie rzeczywistym 31.07.2018 BOGDAN DRÓŻDŹ,
MAREK GAWORSKI,
ADAM KUPCZYK, 
JANUSZ PIECHOCKI, 
GRZEGORZ REDLARSKI, 
HENRYK ROSZKOWSKI, 
JACEK SKUDLARSKI, 
JÓZEF SZLACHTA, 
JANUSZ WOJDALSKI, 
AGNIESZKA ZIÓŁKOWSKA
Wydział Inżynierii Produkcji SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.223449 Sposób wytwarzania dodatku paszowego białkowo-energetycznego
dla bydła mlecznego i mięsnego
31.10.2016 PIOTR MICEK, 
ZYGMUNT MACIEJ KOWALSKI, 
JOLANTA OPRZĄDEK
Wydział Nauk o Zwierzętach INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT
POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE, 
INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT
IM. JANA KIELANOWSKIEGO POLSKIEJ
AKADEMII NAUK, 
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU
ROLNO-SPOŻYWCZEGO
Pat.227603 Sposób wytwarzania probiotycznego jogurtu i probiotyczny jogurt 31.01.2018  TADEUSZ PAKULSKI, 
EMILIA BAGNICKA, 
ELŻBIETA PAKULSKA
Wydział Nauk o Żywności INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 
SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE,
INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT
IM. JANA KIELANOWSKIEGO POLSKIEJ
AKADEMII NAUK,
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU
ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM. PROF.
WACŁAWA DĄBROWSKIEGO
Pat.228358 Zastosowanie endopeptydaz o wysokiej specyficzności 30.03.2018  MAŁGORZATA ŁOBOCKA, 
URSZULA GĄGAŁA, 
PAULINA BELINO-STUDZIŃSKA,
 JANUSZ DĘBSKI, 
MICHAŁ DEDLEZ
Wydział Rolnictwa i Biologii INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ
AKADEMII NAUK, 
SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.227876  US 10,471,095B2 Zawiesina wodna nanopłatków tlenku grafenu dekorowanych nanocząstkami
metalicznej platyny, jej zastosowanie i sposób jej wytwarzania
31.01.2018 EWA SAWOSZ CHWALIBÓG, 
MARTA KUTWIN, 
SŁAWOMIR JAWORSKI, 
MATEUSZ WIERZBICKI, 
MARTA GRODZIK, 
ANNA HOTOWY, 
LUDWIKA LIPIŃSKA, 
JOANNA JAGIEŁŁO
Wydział Nauk o Zwierzętach SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE, 
INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW
ELEKTRONICZNYCH
Ru.068613 Wzmocniony drewniany element konstrukcyjny 31.10.2016 IZABELA BURAWSKA,
MARCIN ZBIEĆ, 
PIOTR BEER
 Wydział Technologii Drewna SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.226212 Sposób wytwarzania kompozytu reaktywnego oraz jego zastosowanie 30.06.2017 KATARZYNA PAWLUK, 
OSAZUWA OSAWARU
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.226221 Sposób otrzymywania biomasy drożdży o zwiększonej zawartości
b(1,3)/(1,6)-glukanów i zastosowanie biomasy
30.06.2017 ANNA BZDUCHA-WRÓBEL, 
STANISŁAW BŁAŻEJAK,
IWONA GIENTKA
Wydział Nauk o Żywności SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.234952 Sposób wytwarzania płyt pilśniowych w technologii suchego formowania 2019-12-23 ŁAWOMIR MONDER, 
DANUTA NICEWICZ
Wydział Technologii Drewna SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.226226 Mechanizm prowadząco-kopiujący sekcji roboczej pielnika 30.06.2017 LESZEK MIESZKALSKI,
ALEKSANDER LISOWSKI, 
JACEK KLONOWSKI, 
KRZYSZTOF GOŁĄB
Wydział Inżynierii Produkcji SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.226502 Sposób wytwarzania wysokojakościowego wyrobu z mięsa strusiego 31.08.2017 AGNIESZKA WIERZBICKA, 
JAROSŁAW HORBAŃCZUK,
ANDRZEJ PÓŁTORAK, 
EWA POŁAWSKA, 
ADRIAN STELMASIAK, 
JAROSŁAW WYRWISZ, 
DOMINIKA GUZEK, 
DOMINIKA GŁĄBSKA, 
ROBERT ZAREMBA, 
KRYSTYNA GUTKOWSKA, 
MONIKA MARCINKOWSKA-LESIAK, 
CYPRIAN TOMASIK
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, 
INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU
ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA
DĄBROWSKIEGO, 
INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT
IM. JANA KIELANOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII
NAUK
Pat.225686 Sposób pozyskania kulinarnego mięsa wieprzowego i mięso wieprzowe 31.05.2017 AGNIESZKA WIERZBICKA, 
JAROSŁAW HORBAŃCZUK, 
DOMINIKA GUZEK, 
TADEUSZ BLICHARSKI, 
ANDRZEJ PÓŁTORAK, 
JAROSŁAW WYRWISZ, 
ADRIAN STELMASIAK, 
MONIKA MARCINKOWSKA-LESIAK, 
DOMINIKA GŁĄBSKA, 
ROBERT ZAREMBA, 
KRYSTYNA GUTKOWSKA, 
EWA POŁAWSKA, 
CYPRIAN TOMASIK,
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ
AKADEMII NAUK, INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT IM. JANA
KIELANOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-
-SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA
DĄBROWSKIEGO, 
Pat.225687 Sposób produkcji wysokojakościowych wyrobów z mięsa wieprzowego i strusiego 31.05.2017 AGNIESZKA WIERZBICKA,
JAROSŁAW HORBAŃCZUK,
ANDRZEJ PÓŁTORAK,
JAROSŁAW WYRWISZ,
EWA POŁAWSKA,
ADRIAN STELMASIAK,
DOMINIKA GUZEK,
KRYSTYNA GUTKOWSKA,
CYPRIAN TOMASIK,
TADEUSZ BLICHARSK
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ
AKADEMII NAUK, INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT IM. JANA
KIELANOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-
-SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA
DĄBROWSKIEGO,  
Pat.232937 Zastosowanie oregano do przedłużania trwałości
mrożonego mięsa drobiowego odkostnionego mechanicznie
30.08.2019  ELŻBIETA HAĆ-SZYMAŃCZUK Wydział Nauk o Żywności SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.226236 Sposób przygotowania szczepionki bakterii probiotycznych
jako kultury startowej w produktach mięsnych
30.06.2017 KATARZYNA NEFFE-SKOCIŃSKA,
DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.229848 Sposób wytwarzania pieczywa pszennego jasnego zawierającego betaglukan,
zastosowanie koncentratu z warstwy aleuronowej ziarna owsa i wyrób piekarniczy
31.08.2018 WALDEMAR NOWAKOWSKI,
AGNIESZKA WIERZBICKA,
ZBIGNIEW PUTKA
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji WALDEMAR NOWAKOWSKI,
AGNIESZKA WIERZBICKA,
ZBIGNIEW PUTKA
Pat.232966 Zastosowanie nanocząstek miedzi jako stymulatora przyrostu masy mięśniowej 30.08.2019 MONIKA ŁUKASIEWICZ,
EWA SAWOSZ-CHWALIBÓG,
NATALIA MROCZEK-SOSNOWSKA,
JAN NIEMIEC,
ANDRZEJ ŁOZICKI,
SŁAWOMIR JAWORSKI,
ANDRE CHWALIBÓG
Wydział Nauk o Zwierzętach SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.230222 Sposób pozyskania kulinarnego mięsa strusia 31.10.2018 JAROSŁAW HORBAŃCZUK,
EWA POŁAWSKA,
AGNIESZKA WIERZBICKA,
ARTUR JÓŹWIK,
NINA STRZAŁKOWSKA,
ANNA WÓJCIK,
JANUSZ POMIANOWSKI,
IWONA WOJTASIK-KALINOWSKA,
DOMINIKA GUZEK,
KRYSTYNA GUTKOWSKA,
CYPRIAN TOMASIK
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE,  INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT
IM. JANA KIELANOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO
Pat.232199 Sposób otrzymywania topoli transgenicznych i topola transgeniczna 31.05.2019 STANISŁAW KARPIŃSKI,
MAGDALENA SZECHYŃSKA-HEBDA
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.233537 Zastosowanie szczepu Lactobacillus buchneri M w procesie kiszenia roślin lignocelulozowych 31.10.2019 MARTA KUPRYŚ-CARUK,
MIECZYSŁAW BŁASZCZYK,
SŁAWOMIR PODLASKI
Wydział Rolnictwa i Biologii SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.230683 Urządzenie do pomiarów biometrycznych dużych zwierząt gospodarskich 30.11.2018 MARCIN GOŁĘBIEWSKI,
REMIGIUSZ MRUK,
PAWEŁ PLEWA,
JAN SLÓSARZ,
TOMASZ PRZYSUCHA
Wydział Nauk o Zwierzętach SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.229501 Wzmocniona płyta wiórowa 31.07.2018 PIOTR BORYSIUK,
PIOTR BORUSZEWSKI,
MAREK JABŁOŃSKI,
JACEK WILKOWSKI
Wydział Technologii Drewna SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.229257 Sposób przepływowego pomiaru poziomu wody 29.06.2018 SŁAWOMIR BAJKOWSKI Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.233001 Sposób wytwarzania gotowego do spożycia wyrobu z mięsa strusiego
oraz gotowy do spożycia wyrób z mięsa strusiego
30.08.2019 JAROSŁAW HORBAŃCZUK,
EWA POŁAWSKA,
ANDRZEJ PÓŁTORAK,
AGNIESZKA WIERZBICKA,
ŻANETA ZDANOWSKA-SĄSIADEK,
PAULINA LIPIŃSKA,
ADRIAN STELMASIAK,
ALEKSANDER SIEROŃ,
JAROSŁAW WYRWISZ,
NINA STRZAŁKOWSKA,
MAREK ŁUKASZEWICZ,
KRYSTYNA GUTKOWSKA,
JOLANTA OPRZĄDEK,
HENRYK NARANOWICZ,
EDYTA JUSZCZUK-KUBIAK,
CYPRIAN TOMASIK,
ARTUR JÓŹWIK,
MARIUSZ PIERZCHAŁA,
ARKADIUSZ SZPICER 
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ
AKADEMII NAUK,
SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE,
INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT
IM. JANA KIELANOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII
NAUK,
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU
ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA
DĄBROWSKIEGO
Pat.232487 Sposób wytwarzania suszonej wołowiny i suszona wołowina,
zwłaszcza dla osób aktywnych fizycznie
28.06.2019 AGNIESZKA WIERZBICKA,
ANDRZEJ PÓŁTORAK,
EWELINA POGORZELSKA,
GRZEGORZ POGORZELSKI,
JAROSŁAW WYRWISZ,
JERZY WIERZBICKI,
ALICJA WIERZBICKA,
ALEKSANDRA LIPIŃSKA,
ADRIAN STELMASIAK,
ARKADIUSZ SZPICER,
ANNA ONOPIUK,
IWONA WOJTASIK-KALINOWSKA 
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO,
POLSKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW BYDŁA
MIĘSNEGO 
Pat.232488 Sposób wytwarzania suszonej wołowiny i suszona wołowina, zwłaszcza dla dzieci 28.06.2019 AGNIESZKA WIERZBICKA,
ANDRZEJ PÓŁTORAK,
JERZY WIERZBICKI,
GRZEGORZ POGORZELSKI,
JAROSŁAW WYRWISZ,
ALICJA WIERZBICKA,
KRYSTYNA GUTKOWSKA,
JAROSŁAW HORBAŃCZUK,
KATARZYNA CIESZYŃSKA,
ADRIAN STELMASIAK,
ARKADIUSZ SZPICER,
ANNA ONOPIUK,
MONIKA MARCINKOWSKA-LESIAK
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO,
POLSKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW BYDŁA
MIĘSNEGO
Pat.232489 Sposób wytwarzania suszonej wołowiny i suszona wołowina, zwłaszcza dla kobiet 28.06.2019 AGNIESZKA WIERZBICKA,
ANDRZEJ PÓŁTORAK,
EWELINA POGORZELSKA,
JERZY WIERZBICKI,
JAROSŁAW WYRWISZ,
GRZEGORZ POGORZELSKI,
ALICJA WIERZBICKA,
MAŁGORZATA MOCZKOWSKA,
KATARZYNA CIESZYŃSKA,
ADRIAN STELMASIAK,
ARKADIUSZ SZPICER,
ANNA ONOPIUK,
MONIKA MARCINKOWSKA-LESIAK,
ALEKSANDRA LIPIŃSKA
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO,
POLSKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO
Pat.232490 Sposób dojrzewania wołowych elementów kulinarnych 28.06.2019  AGNIESZKA WIERZBICKA,
GRZEGORZ POGORZELSKI,
ANDRZEJ PÓŁTORAK,
JERZY WIERZBICKI,
ALICJA WIERZBICKA,
KATARZYNA CIESZYŃSKA
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO,
POLSKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW
BYDŁA MIĘSNEGO
Pat.230684 Ściereczka jednorazowego użytku do higieny przedudojowej
gruczołu mlekowego zwierząt
30.11.2018 MARCIN GOŁĘBIEWSKI,
AGATA WÓJCIK,
MATEUSZ WIERZBICKI
Wydział Nauk o Zwierzętach SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.229771 Urządzenie do kąpieli wymienia i strzyków zwierząt 31.08.2018 MARCIN GOŁĘBIEWSKI,
AGATA WÓJCIK,
MATEUSZ WIERZBICKI
Wydział Nauk o Zwierzętach SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.229772 Urządzenie do higieny wymienia i strzyków zwierząt 31.08.2018  MARCIN GOŁĘBIEWSKI,
AGATA WÓJCIK
MATEUSZ WIERZBICKI
Wydział Nauk o Zwierzętach SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.230718 Zastosowanie preparatu do higieny wymienia i strzyków zwierząt 30.11.2018 MARCIN GOŁĘBIEWSKI,
AGATA WÓJCIK,
MATEUSZ WIERZBICKI
Wydział Nauk o Zwierzętach SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.230719 Preparat do zastosowania w profilaktyce
i leczeniu zakażeń gruczołu mlekowego u zwierząt
30.11.2018 MARCIN GOŁĘBIEWSKI,
AGATA WÓJCIK,
MATEUSZ WIERZBICKI
Wydział Nauk o Zwierzętach SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.230720 Preparat do zastosowania w profilaktyce
i leczeniu zakażeń gruczołu mlekowego u zwierząt
30.11.2018 MARCIN GOŁĘBIEWSKI,
AGATA WÓJCIK,
MATEUSZ WIERZBICKI
Wydział Nauk o Zwierzętach SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.230721 Zastosowanie preparatu do higieny wymienia i strzyków zwierząt 30.11.2018 MARCIN GOŁĘBIEWSKI,
AGATA WÓJCIK,
MATEUSZ WIERZBICKI
Wydział Nauk o Zwierzętach SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
PAT.232495 Zastosowanie folii trójwarstwowej i modyfikowanej atmosfery do pakowania wyrobów
z mięsa strusiego
28.06.2019 AGNIESZKA WIERZBICKA,
JAROSŁAW HORBAŃCZUK,
CYPRIAN TOMASIK,
KRYSTYNA GUTKOWSKA,
MONIKA MARCINKOWSKA-LESIAK,
ELŻBIETA GÓRSKA-HORCZYCZAK,
EWELINA POGORZELSKA,
EWA POŁAWSKA,
MARTA BRODOWSKA,
IWONA WOJTASIK-KALINOWSKA,
NINA STRZAŁKOWSKA,
ŻANETA ZDANOWSKA-SĄSIADEK,
JOLANTA GODZISZEWSKA,
ANNA SAKOWSKA
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO,
INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT IM. JANA KIELANOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII
NAUK,
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO, 
Pat.233672 Zestaw chirurgiczny do wiercenia otworów w kościach 29.11.2019 JACEK STERNA Wydział Medycyny Weterynaryjnej SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
PAT.228570 Układ do symulowania położenia zwierciadła wody 30.04.2018 PIOTR HEWELKE,
EDYTA HEWELKE,
JAN SZATYŁOWICZ,
STANISŁAW ŻAKOWICZ
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
230722 Karmnik dla gryzoni 30.11.2018 TOMASZ NIEMIEC,
PIOTR KOCZOŃ,
MATEUSZ MAKARSKI,
KATARZYNA SUJKA
Wydział Nauk o Zwierzętach SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.230723 Fantom samicy żubra 30.11.2018 EWELINA GOŁĘBIEWSKA,
MARCIN GOŁĘBIEWSKI,
WANDA OLECH-PIASECKA
Wydział Nauk o Zwierzętach SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.232019 Mieszanka pełnoporcjowa dla ptaków hodowlanych 30.04.2019 MATEUSZ MAKARSKI,
TOMASZ NIEMIEC,
ANDRZEJ ŁOZICKI, Warszawa,
IWONA KOSIERADZKA,
MAGDALENA MATUSIEWICZ
Wydział Nauk o Zwierzętach SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.231734 Pielnik rzędowy 29.03.2019 KRZYSZTOF KULPA,
LESZEK MIESZKALSKI,
ALEKSANDER LISOWSKI
Wydział Inżynierii Produkcji SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.231735 Pionowy bukownik 29.03.2019 MICHAŁ DUDEK,
LESZEK MIESZKALSKI,
ALEKSANDER LISOWSKI
Wydział Inżynierii Produkcji SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
231736 Sekator laserowy 29.03.2019 ADAM MACIAK,
MONIKA ANISZEWSKA,
WITOLD ZYCHOWICZ
Wydział Inżynierii Produkcji SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.231733 Układ nośny ramowo-wysięgnikowy łączący dwa siewniki precyzyjne 29.03.2019 ROBERT SIEJKA,
LESZEK MIESZKALSKI,
ALEKSANDER LISOWSKI
Wydział Inżynierii Produkcji SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.234878 Układ bezpiecznego poboru wody 05.12.2019 SŁAWOMIR BAJKOWSKI Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.231336 Rozwijalna łata pomiarowa 28.02.2019  SŁAWOMIR BAJKOWSKI Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.232177 Sposób otrzymywania preparatu β(1,3)/(1,6)-glukanów drożdży 31.05.2019 ANNA BZDUCHA-WRÓBEL,
STANISŁAW BŁAŻEJAK,
KATARZYNA POBIEGA,
MAREK KIELISZEK
Wydział Nauk o Żywności SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.232109 Urządzenie do separacji odchodów bydła 31.05.2019 MARCIN GOŁĘBIEWSKI,
TOMASZ NOWAKOWSKI,
JAN SLÓSARZ
Wydział Nauk o Zwierzętach SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.232181 Adaptacyjny układ do równomiernego dostarczania powietrza
zawierającego cząstki stałe
31.05.2019 REMIGIUSZ MRUK,
JOANNA GROMADZKA-OSTROWSKA,
KATARZYNA BOTWIŃSKA
Wydział Inżynierii Produkcji SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.234259 Urządzenie do separacji paszy dla bydła 31.01.2020  MARCIN GOŁĘBIEWSKI,
TOMASZ NOWAKOWSKI,
JAN SLÓSARZ,
MAREK BALCERAK
Wydział Nauk o Zwierzętach SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.232182 Odżywka dla młodych gryzoni oraz sposób sporządzania odżywki dla młodych gryzoni 31.05.2019 MAGDALENA GOMÓLIŃSKA,
JOANNA GRUSZCZYŃSKA
Wydział Nauk o Zwierzętach SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.234881 Sposób prasowania materiałów warstwowych, zwłaszcza lignocelulozowych 12.12.2019 GRZEGORZ KOWALUK,
ANETA GUMOWSKA
Wydział Technologii Drewna SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.235000 Kosiarka rotacyjna 16.12.2019 TOMASZ NOWAKOWSKI,
ADAM ŚWIĘTOCHOWSKI,
STANISŁAW GACH,
ŁUKASZ GAJTKOWSKI,
MAGDALENA DĄBROWSKA
Wydział Inżynierii Produkcji SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.207240 Sposób przyspieszania kiełkowania nasion buraka cukrowego 30.11.2010 SŁAWOMIR PODLASKI,
HANNA WZOREK,
ZOFIA CHROBAK
Wydział Rolnictwa i Biologii SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.216669 Przestawny profilograf laboratoryjny 30.04.2014 SŁAWOMIR BAJKOWSKI Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Pat.232135 Agregat ciepła 31.05.2019 MIECZYSŁAW OLPIŃSKI
KAMIL OLPIŃSKI
JĘDRZEJ TRAJER
ZBIGNIEW WOŁEJSZA
IZABELA CZAK-ŻUKOWSKA
Wydział Inżynierii Produkcji MIECZYSŁAW OLPIŃSKI
KAMIL OLPIŃSKI
JĘDRZEJ TRAJER
ZBIGNIEW WOŁEJSZA
IZABELA CZAK-ŻUKOWSKA
 R.295880 Ursynalia 29.09.2017     SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWI


 

Zestawienie patentów międzynarodowych o spatusie prawa w mocy

Numer patentu/wzoru użytkowego/znaku towarowego/Tytuł Data udzielenia prawa/Data publikacji Twórca / Twórcy Wydział / Instytut Właściciel / Uprawniony
 PCT/EP2013/064870 Sposób badania skuteczności terapeutycznej bakteriofagówPat.219654 09.08.2017 MAŁGORZATA ŁOBOCKA,
ALEKSANDRA GŁOWACKA,
KAMIL DĄBROWSKI,
MONIKA SABINA HEJNOWICZ,
AGNIESZKA GOZDEK,
BEATA WEBER-DĄBROWSKA,
ANDRZEJ GÓRSKI,
JOANNA EMPEL,
WALERIA HRYNIEWICZ,
MAGDALENA KWIATEK,
SYLWIA PARASION,
ROMUALD GRYKO, 
Wydział Rolnictwa i Biologii INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ
AKADEMII NAUK,
INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII
DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA
HIRSZFELDA POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
NARODOWY INSTYTUT LEKÓW,
SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE,
WOJSKOWY INSTYTUT HIGIENY
I EPIDEMIOLOGII,
 US 10,471,095B2 Zawiesina wodna nanopłatków tlenku grafenu dekorowanych nanocząstkami
metalicznej platyny, jej zastosowanie i sposób jej wytwarzania Pat.227876
12.11.2019 EWA SAWOSZ CHWALIBÓG, 
MARTA KUTWIN, 
SŁAWOMIR JAWORSKI, 
MATEUSZ WIERZBICKI, 
MARTA GRODZIK, 
ANNA HOTOWY, 
LUDWIKA LIPIŃSKA, 
JOANNA JAGIEŁŁO
Wydział Nauk o Zwierzętach SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE, 
INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW
ELEKTRONICZNYCH

Zestawienie projektów wynalazczych  zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP opublikowanych na stronie www UPRP

 

 

Numer zgłoszenia / Tytuł Data zgłoszenia Twórca / Twórcy Wydział / Instytut Zgłaszający/ Uprawniony
P.413870 Aerator rurowy z wypełnieniem 2015-09-08 MAREK KALENIK,
DARIUSZ MORAWSKI
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Zastosowanie poli(hydroksyoksetanów) oraz klej topliwy do drewna 2016-05-19 MARIUSZ ŁUKASZ MAMIŃSKI,
EDYTA PAULA WAWRZYŃSKA,
PAWEŁ GRZEGORZ PARZUCHOWSKI
Wydział Technologii Drewna SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
P.419656 Urządzenie do wspomagania przerzynki drzewa leżącego  2016-12-01 JACEK BRZÓZKO,
MATEUSZ OSTRZYŻEK,
JAN SKARZYŃSKI
Wydział Inżynierii Produkcji SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
P.420042 Adaptacyjny układ do absorpcji energii mechanicznej z konwersją na energię elektryczną 2016-12-29 JĘDRZEJ TRAJER,
REMIGIUSZ MRUK,
MIECZYSŁAW OLPIŃSKI,
ZBIGNIEW WOŁEJSZA
Wydział Inżynierii Produkcji SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
P.420312 Sposób bezwiórowego płaskiego skrawania materiału drzewnego 2017-01-20 PIOTR BEER,
MARCIN ZBIEĆ
Wydział Technologii Drewna SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
P.421709 Sposób obróbki wstępnej surowców roślinnych przed procesem suszenia 2017-05-25 ARTUR WIKTOR,
MAŁGORZATA NOWACKA,
MAGDALENA DADAN,
KATARZYNA RYBAK,
DOROTA WITROWA-RAJCHERT
Wydział Nauk o żywności SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
P.422317 Dodatek mineralny do paszy, sposób wytwarzania dodatku do paszy oraz zastosowanie 2017-07-22 EWA SAWOSZ CHWALIBÓG,
MONIKA ŁUKASIEWICZ,
JAN NIEMIEC,
ANDRZEJ CHWALIBÓG,
ANDRZEJ ŁOZICKI,
SŁAWOMIR JAWORSKI,
MATEUSZ WIERZBICKI,
JAN JANKOWSKI,
EWA KOCZYWĄS,
DAMIAN JÓZEFIAK
Wydział Nauk o Zwierzętach SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
P.422378 Zawieszany wyciągacz do kamieni 2017-07-27 ESZEK MIESZKALSKI,
ALEKSANDER LISOWSKI,
JACEK KLONOWSKI
Wydział Inżynierii Produkcji SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
P.422784 Sposób otrzymywania powłoki pullulanowej 2017-09-07 MAŁGORZATA GNIEWOSZ,
KATARZYNA POBIEGA,
KAROLINA KRAŚNIEWSKA
Wydział Nauk o żywności SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
P.422892 Sposób wytwarzania średniorozdrobnionych kiełbasek mięsnych 2017-09-16 KRZYSZTOF LENDZION,
AGNIESZKA WIERZBICKA,
ANDRZEJ PÓŁTORAK,
KATARZYNA CIESZYŃSKA
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
P.422894 Sposób wytwarzania naturalnego preparatu ziołowego i preparat ziołowy 2017-09-16 KRZYSZTOF LENDZION,
AGNIESZKA WIERZBICKA,
ANDRZEJ PÓŁTORAK,
KATARZYNA CIESZYŃSKA
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
P.423334 Kosiarka rotacyjna z górnym napędem pasem klinowym 2017-10-31 STANISŁAW GACH,
TOMASZ NOWAKOWSKI,
JAROSŁAW CHLEBOWSKI, 
Wydział Inżynierii Produkcji SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
P.423414 Sposób wielostronnej oceny biozgodności materiałów 2017-11-10 EWA SAWOSZ-CHWALIBÓG,
MARTA GRODZIK,
ANNA HOTOWY,
MALWINA SOSNOWSKA,
BOGUMIŁA URBANOWSKA,
JAROSŁAW SZCZEPANIAK,
MATEUSZ WIERZBICKI,
SŁAWOMIR JAWORSKI,
MARTA KUTWIN,
ANDRZEJ CHWALIBÓG,
BARBARA STROJNY,
NATALIA KURANTOWICZ
Wydział Nauk o Zwierzętach SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
P.424047 Sposób doglebowej aplikacji płynnych i półpłynnych nawozów organicznych i urządzenie do doglebowej aplikacji płynnych i półpłynnych nawozów organicznych 2017-12-22 MARCIN GOŁĘBIEWSKI ,
TOMASZ NOWAKOWSKI,
JAN SLÓSARZ,
MAREK BALCERAK
Wydział Nauk o Zwierzętach SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
P.424222 Zestaw pomiarowy natężenia przepływu wody w przewodzie rurowym przy bezciśnieniowym przepływie 2018-01-08 JANUSZ KUBRAK,
ELŻBIETA KUBRAK,
ADAM KICZKO
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
P.424332 Sposób klasyfikacji tuszek drobiu 2018-01-22 LECH ADAMCZAK,
MARTA CHMIEL,
TOMASZ FLOROWSKI,
DOROTA PIETRZAK,
MARCIN WITKOWSKI,
TOMASZ BARCZAK
Wydział Nauk o żywności SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
P.425800 Wirnik brony wirnikowej 2018-06-01 LESZEK MIESZKALSKI,
ALEKSANDER LISOWSKI,
JACEK KLONOWSKI
Wydział Inżynierii Produkcji SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
P.425801 Trak modułowy 2018-06-01 JACEK BRZÓZKO,
KRZYSZTOF KACZYŃSKI
Wydział Inżynierii Produkcji SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
P.425859 Urządzenie do wydźwigu i podtrzymania bydła 2018-06-08 MARCIN GOŁĘBIEWSKI,
TOMASZ NOWAKOWSKI,
JAN SLÓSARZ,
MAREK BALCERAK
Wydział Nauk o Zwierzętach SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
P.426002 Nowy szczep bakterii Lactobacillus brevis i zastosowanie nowego szczepu bakterii Lactobacillus brevis 2018-06-20 DOROTA ZIELIŃSKA,
ALEKSANDRA OŁDAK,
ANNA ŁEPECKA,
DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
P.426145 Dodatek mineralny do paszy, sposób wytwarzania dodatku do pasy oraz zastosowanie 2018-06-29 MONIKA ŁUKASIEWICZ,
EWA SAWOSZ-CHWALIBÓG,
JAN NIEMIEC,
ANDRZEJ CHWALIBÓG, Zgorzała,
ANDRZEJ ŁOZICKI, W
ARKADIUSZ MATUSZEWSKI,
MATEUSZ WIERZBICKI,
SŁAWOMIR JAWORSKI,
DAMIAN JÓZEFIAK,
JAN JANKOWSKI,
EWA KOCZYWĄS
Wydział Nauk o Zwierzętach  SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
P.426449 Sposób doglebowej aplikacji płynnych i półpłynnych nawozów i urządzenie do doglebowej aplikacji płynnych i półpłynnych nawozów 2018-07-25 MARCIN GOŁĘBIEWSKI ,
TOMASZ NOWAKOWSKI,
JAN SLÓSARZ,
MAREK BALCERAK
Wydział Nauk o Zwierzętach SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
P.426674 Sposób wytwarzania wyrobu ciastkarskiego 2018-08-14 ANNA ŻBIKOWSKA
SYLWIA ONACIK-GUR
KATARZYNA MARCINIAK-ŁUKASIAK
MAŁGORZATA KOWALSKA
Wydział Nauk o Żywności SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
P.426816 Sekcja pielnika do pracy w międzyrzędziach z krzywoliniowymi rzędami roślin 2018-08-27 LESZEK MIESZKALSKI
ALEKSANDER LISOWSKI
Wydział Inżynierii Produkcji SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
P.426817 Wirnik brony wirnikowej z uchylnymi nożami 2018-08-27 LESZEK MIESZKALSKI
ALEKSANDER LISOWSKI
JACEK KLONOWSKI
KAROL TUCKI
Wydział Inżynierii Produkcji SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
P.426836 posób wytwarzania oleju mikrobiologicznego o wysokiej zawartości kwasów omega-3 2018-08-29 AGATA FABISZEWSKA
BARTŁOMIEJ ZIENIUK
PATRYCJA MAZURCZAK
DOROTA NOWAK
EWA BIAŁECKA-FLORJAŃCZYK
Wydział Nauk o Żywności SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
P.426929 Spulchniacz pokosów do kosiarki rotacyjnej 2018-08-29 TOMASZ NOWAKOWSKI
MICHAŁ OŚKO
STANISŁAW GACH
ADAM ŚWIĘTOCHOWSKI
JAROSŁAW CHLEBOWSKI
Wydział Inżynierii Produkcji SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE