Gospodarka

Otwarte spotkania z gospodarką


CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII

 

Szanowni Państwo,

Na njabliższym zebraniu w ramach Otwartych spotkań z gospodarką, w dniu 04.12.2015 r., w godz. 10.00 - 12.00, w sali Rady Wydziału Nauk o Zwierzętach, bud. 23, s. 1069 zostanie wygłoszona prezentacja nt.:  "Możliwości finansowania badań w ramach funduszu Bridge Alfa, NCBiR".

Prezentację wygłosi zaproszony gość - Marcin Jerzynowski, Starszy analityk w Polskim Instytucie Badań i Rozwoju.

Spotkanie będzie również okazją do podsumowania zrealizowanego w SGGW projektu pn. "Inkubator Innowacyjności", a także wręczenia dyplomów autorom rozwiązań wdrożeniowych, wytypowanych jako flagowe projekty SGGW, oraz zaprezentowanie niektórych z pomysłów.

 

Z poważaniem,
Pełnomocnik Rektora
ds. Współpracy z Gospodarką

 

 

 

Zestawienie "Otwartych spotkań z Gospodarką" w roku akademickim 2014/2015

 

Data

Zaproszeni goście

Główne zagadnienia

19.11.2014

Maciej Wierzbicki, Koordynator Transferu Technologii w BTM Innovations Sp. z o. o.

 

Mateusz Wołkowicz - Kierownik projektu w firmie Bio-Tech Consulting. 

"Najlepsze praktyki w zakresie transferu technologii w Mazowieckim Klastrze BioTechMed - platforma BridgeToMarket"

 

"Wpływ ochrony własności intelektualnej na wartość projektu badawczo-rozwojowego"

 

 

15.10.2014

Anna Walkowska, Dyrektor Zarządzająca Homplex Sp. z o.o.

 

Marta Osęka, Business Development Associate  z Life Science Biznes Consulting i NCBR w ramach BRIdge Mentor

Praktyczne sposoby animacji współpracy nauki z gospodarką, na przykładzie Startup Grind" 

 

 „Wsparcie Zespołów Badawczych w komercjalizacji projektów – możliwości współpracy"

 

19.11.2014

Najlepsze praktyki w zakresie transferu technologii w Mazowieckim Klastrze BioTechMed - platforma BridgeToMarket

 

"Wpływ ochrony własności intelektualnej na wartość projektu badawczo-rozwojowego" - wypowiedź Mateusza Wołkowicza - kierownika projektu w firmie Bio-Tech Consulting. 

dr Maciej Wierzbicki- Koordynator Transferu Technologii w BTM Innovations Sp. z o. o.

 

Mateusz Wołkowicz - Kierownik projektu w firmie Bio-Tech Consulting. 

 

18.03.2015 Szkolenie pt.: "Umowa o zachowaniu poufności jako narzędzie komercjalizacji wyników prac B+R”  dr mec. Małgorzata Wilińska, radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej BSBI legal & tax,
13.04.2015 Platforma Transferu Technologii jako instrument realizacji idei otwartych innowacji Adam Rowicki - Departament Projektów Własnych Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
11.06.2015 "Fundusze Europejskie do 2020 roku na badania i rozwój" Monika Machnikoska - Centralney Punkt InformacyjnyFunduszy Europejskich
15.06.2015

"Możliwości dofinansowania projektów w ramach RPO WM 2014-2020"

 Bogdan Buczyński -  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zestawienie "Otwartych spotkań z Gospodarką" w roku akademickim 2013/2014


 

Data

Zaproszeni goście

Główne zagadnienia

11.06.2014

dr Andrzej Fetliński, Dyrektor Food Concept, Koordynator Projektu TRADEIT

 

mgr Michał Borowy,  Ekspert Ekonomiczny ds. Transferu Technologii i Innowacji w przedsięwzięciu pn. Inkubator Innowacyjności SGGW

Komercjalizacja wyników prac B+R w projektach: TRADEIT( 7PR) oraz Inkubator Innowacyjności  (PO IG)

12.05.2014

 

dr Jacek Adamski, Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan i Szef Lewiatan Business Angels

 

Szymon Kurzyca, Ekspert Inwestycyjny Lewiatan Business Angels

Inwestowanie i budowa wartości z Lewiatan Business Angels

10.03.2014

Marta Kuźmińska, Koordynator projektu, pracownik Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI)

Prezentacja KreoBox - Wirtualnego Kreatora Przedsiębiorczości

07.02.2014

Agata Kukwa, Public Relations Manager, z gdańskiej firmy Black Pearls. Smart Business Ventures

Na styku nauki i biznesu – jak skutecznie i bezpiecznie prezentować wyniki prac naukowych przed inwestorami

09.01.2014

1. Maciej Chmielewski i Bogdan Buczyński, pracownicy Wydziału Informacji i Szkoleń Beneficjentów, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

1. praktyczne wskazówki dotyczące wdrażania projektów realizowanych w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Mazowsza

 

2. priorytetowe obszary finansowania w nowej perspektywie 2014-2020

09.12.2013

1. Małgorzata Rudnicka, Kierownik Wydziału Innowacyjności, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

1. Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

 

2. Główne założenia MSODI - Mazowieckiej Sieci Innowacji

18.11.2013

1. Michał Łukaszewski, Prezes Zarządu Akceleratora Innowacji NOT Sp. z o.o.

 

2. Cezary Pasternak, Koordynator Projektu "Sieć Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu"

1. Rola funduszy seed oraz venture capital w finansowaniu działalności B+R na przykładzie oferty Satus Venture oraz Akceleratora Innowacji NOT

 

2. Aniołowie biznesu - wsparcie w komercjalizacji wyników badań naukowych

07.10.2013

dr Mariusz Maciejczak, Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

1. Od zawodowości do zatrudnialności - udział pracodawców w doskonaleniu  jakości kształcenia w SGGW

 

2. Współpraca SGGW z partnerami gospodarczymi - stan aktualny podpisanych porozumień

 

 

Zestawienie "Otwartych spotkań z Gospodarką" w roku akademickim 2012/2013

Data

Zaproszeni goście

Główne zagadnienia

10.06.2013

Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Finansowanie unijne na Mazowszu – doświadczenia, a nowa perspektywa 2014-2020 

22.04.2013 

1. Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki

2. prof. dr hab. Sławomir Podlaski  

1. Nowe zasady wdrażania innowacyjności na lata 2014-2020 

2. Realizacja Programu Badań Stosowanych, zasady aplikacji  

3. Stan realizacji planu Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW w Warszawie

27.03.2013 

1. dr hab. Agnieszka Wierzbicka, prof. SGGW            
                                         
2. Sebastian Pielach, Prezes Mazowieckiego Inkubatora Technologicznego  

1. Realizacja projektów naukowo-wdrożeniowych w SGGW    
                             
2. Informacja nt. funkcjonowania oraz oferta Mazowieckiego Inkubatora Technologicznego  

25.02.2013 

1. Krzysztof Świtalski, Prezes Fundacji „Taurus”

1. Informacja nt. funkcjonowania oraz oferta Fundacji „Taurus”, której celem jest wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego w Polsce

21.01.2013 

1. prof. dr hab. Henryk Runowski       
 

2. Marek Borzestowski, Partner Funduszu Giza Polish Ventures

1. Informacja nt. funkcjonowania Klastra Innowacji w Agrobiznesie    
             
2.Prezentacja Funduszu Giza Polish Ventures - pionierskiego funduszu typu Venture Capital dla innowacyjnych przedsięwzięć technologicznych

10.12.2012

1. Michał Misztal, Dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w SGGW 

1. Prezesntacja doświadczeń Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w SGGW       
                     
2. Prezentacja założeń Regionalnego Programu Operacyjnego dla Mazowsza na lata 2014-2020