Gospodarka

Lista pełnomocników


CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII 
 

Struktura organizacyjna współpracy SGGW w Warszawie z otoczeniem gospodarczym

Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Gospodarką

Prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski

aleksaner_lisowski@sggw.pl

 


Pełnomocnicy Dziekanów ds. Współpracy z Gospodarką

 

Wydział

Skrót

Kontakt

Wydział Rolnictwa i Biologii

dr hab. Stanisław Samborski

stanislaw_samborski@sggw.pl

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

dr Jacek Wilczak

jacek_wilczak@sggw.pl

Wydział Leśny

dr hab. Jacek Piętka

jacek_pietka@sggw.pl

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

prof. dr hab. Janina Gajc-Wolska

janina_gajc_wolska@sggw.pl     

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

dr inż. Wojciech Sas

wojciech_sas@sggw.pl

Wydział Technologii Drewna

dr hab. Paweł Kozakiewicz, prof. SGGW

pawel_kozakiewicz@sggw.pl

Wydział Nauk o Zwierzętach

dr inż. Marcin Gołębiewski

marcin_golebiewski@sggw.pl

Wydział Nauk Ekonomicznych

dr Nina Drejerska

nina_drejerska@sggw.pl

Wydział Nauk o Żywności

dr hab. Agata Marzec

agata_marzec@sggw.pl

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

dr hab. Magdalena Gantner

magdalena_gantner@sggw.pl

Wydział Inżynierii Produkcji

dr inż. Karol Tucki

karol_tucki@sggw.pl

Wydział Nauk Społecznych

dr Marta Makowska

marta_makowska@sggw.pl

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

dr Krzysztof Karpio

krzysztof_karpio@sggw.pl