SGGW

Gospodarka

04
marca
2014

Konkurs L’Oreal Polska dla Kobiet i Nauki 2014

2 kwietnia 2014 roku rozpocznie się nabór wniosków w kolejnej, XIV edycji konkursu L’Oreal Polska dla Kobiet i Nauki 2014. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2014 roku.

Celem Konkursu jest udzielenie wsparcia finansowego i promocja utalentowanych kobiet naukowców prowadzących prace badawcze w dziedzinach nauk o życiu i przygotowujących rozprawę doktorską (2 stypendia) albo rozprawę habilitacyjną (3 stypendia).

 

W ramach konkursu przyznane zostaną trzy stypendia dla badaczek kończących prace nad swoją rozprawą doktorską oraz dwa stypendia dla badaczek kończących prace nad swoją pracą habilitacyjną.

Kandydatki do otrzymania stypendium dla doktorantek, nie mogą mieć więcej niż 35 lat. Kandydatki do otrzymania stypendium dla osób, kończących pracę habilitacyjną, nie mogą mieć więcej niż 45 lat.
W przesłanym zgłoszeniu konieczne jest wykazanie aplikacyjnego charakteru prowadzonych badań.

 

Laureatki konkursu dla doktorantek otrzymają stypendium w wysokości 27 000 zł. Laureatki konkursu dla habilitantek otrzymają stypendium w wysokości 32 000 zł.

 

Informacje dotyczące konkursu na stronie firmy