Gospodarka

Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych


SGGW w Warszawie od lat współpracuje z podmiotami otoczenia gospodarczego, posiada też doświadczenia w komercjalizowaniu wyników badań naukowych swoich pracowników.

W celu wzmocnienia wsparcia instytucjonalnego działalności wdrożeniowej Uczelnia powołała Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW. Ponadto sprawami współpracy z gospodarką zajmuje się Broker technologii. Usługi doradztwa patentowego świadczy zewnętrzny Rzecznik Patentowy.

 

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym komercjalizacją bezpośrednią zajmuje się Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW. W celu zapoznania się z zasadami współpracy zachęcamy do zapoznia się z obowiązującymi dokumentami: