Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

Celem projektu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji

Dofinansowanie projektu z UE: 1 726 000 zł

Kontakt z zespołem projektowym: inkubator_plus@sggw.pl

 

Zapraszamy pracowników naukowych i doktorantów SGGW do zgłaszania swoich pomysłów o potencjale wdrożeniowym.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny jest na stronie  http://inkubatorplus.sggw.pl/formularz/

Badanie ankietowe jest pierwszym etapem audytu technologicznego w SGGW. Jego celem jest dokonanie inwentaryzacji wszystkich możliwie pomysłów (idei biznesowych), które mogłyby mieć szanse na ewentualną, późniejszą implementację biznesową.

Ankieta skierowana jest osób posiadających zarówno rozwiązania gotowe już do wdrożenia rynkowego, jak i jedynie sam pomysł na taką działalność.

Przekazywane informacje objęte są ochroną prawną i nie będą udostępniane osobom postronnym.