Gospodarka


 • 07
  października

  SGGW podczas 6. Forum Rozwoju Mazowsza

  SGGW podczas 6. Forum Rozwoju Mazowsza
  Pracownicy Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Biura Promocji SGGW uczestniczą w 6. Forum Rozwoju Mazowsza, które odbywa się 7 i 8 października na Stadionie Narodowym w Warszawie. czytaj więcej
 • 05
  października

  Otwarte Spotkania z Gospodarką - RPO WM 2014-20

  Otwarte Spotkania z Gospodarką - RPO WM 2014-20
  Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza na warsztaty dla pracowników naukowych i doktorantów dot. sposobów właściwego aplikowania oraz wdrażania projektów unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. czytaj więcej
 • 05
  października

  Laureatka z SGGW w VI edycji programu LIDER

  Laureatka z SGGW w VI edycji programu LIDER
  Pragniemy poinformować, iż Pani dr Marta Grodzik z Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW, została jedną z 34 laureatów ogólnopolskiego konkursu programu LIDER, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. czytaj więcej
 • 05
  października

  Innowacyjność, finanse, współpraca i rozwój, czyli 6. Forum Rozwoju Mazowsza

  Innowacyjność, finanse, współpraca i rozwój, czyli 6. Forum Rozwoju Mazowsza
  Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW zaprasza do udziału w VI Forum Rozwoju Mazowsza, które odbędzie się w dniach 7-8 października 2015 w Warszawie. czytaj więcej
 • 24
  września

  W grudniu 2015 r. II konkurs TANGO

  W grudniu 2015 r. II konkurs TANGO
  Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW uprzejmie informuje, iż na stronie internetowej ukazała się informacja nt. planowanego II konkursu wspólnej inicjatywy TANGO. czytaj więcej
 • 21
  września

  Nabór wniosków do Działania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” w ramach PO IR

  Nabór wniosków do Działania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” w ramach PO IR
  Centrum Innowacji i Transferu Technologii uprzejmie informuje, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” w ramach IV Osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów. czytaj więcej
 • 15
  września

  III konkurs w ramach programu STRATEGMED

  III konkurs w ramach programu STRATEGMED
  Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW informuje, iż 15 września br. otwarto III konkurs "Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED czytaj więcej
 • 11
  września

  Konkurs NCBR "STUDIUJESZ? PRAKTYKUJ!"

  Konkurs NCBR "STUDIUJESZ? PRAKTYKUJ!"
  Centrum Innowacji i Transferu Technologii uprzejmie informuje, iż z dniem 11 sierpnia 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER konkurs nr 2/SP/POWER/3.1/2015 na projekty w programie „Studiujesz? Praktykuj!”, dotyczące wysokiej jakości programów stażowych dla studentów. czytaj więcej
 • 09
  września

  Otwarto konkurs z RPO WM 10.3 Doskonalenie zawodowe

  Otwarto konkurs z RPO WM 10.3 Doskonalenie zawodowe
  Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuje, iż Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła konkurs zamknięty nr RPMA.10.03.04-IP.01-14-004/15 w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. czytaj więcej
 • 26
  sierpnia

  TRWAJĄCE I PLANOWANE NABORY W RAMACH PO IR 2014-2020

  TRWAJĄCE I PLANOWANE NABORY W RAMACH PO IR 2014-2020
  Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW informuje o trwających i planowanych naborach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 czytaj więcej