SGGW

04
czerwca
2019

Finał Krajowy IX edycji Międzynarodowego Konkursu YPEF Young People in European Forests – Młodzież w Lasach Europy 2019

Dnia 22 maja 2019 r . w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się Finał Krajowy IX edycji Międzynarodowego Konkursu YPEF Young People in European Forests – Młodzież w Lasach Europy 2019.

Na podstawie wyników z eliminacji do etapu finałowego – przygotowanych przez uczestników prezentacji multimedialnych "Forest and Water" –  do finału zakwalifikowano 20 trzyosobowych zespołów i jeden dwuosobowy. Ostatecznie 20 zgłosiło się do konkursu finałowego.

Etap ten polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań dotyczących lasów i leśnictwa Europy oraz krajów uczestniczących w konkursie YPEF (Austria, Czechy, Estonia, Niemcy, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Portugalia, Rumunia i Ukraina). Wyłonienie 1. i 2. miejsca nie stanowiło problemu, ale trzecią w kolejności liczbę punktów osiągnęło 5 zespołów. Przeprowadzono dogrywkę, w wyniku której wyłoniono zespół zajmujący miejsce trzecie.

Do wzięcia udziału w finale europejskim w Czechach został zakwalifikowany zespół reprezentujący (drugi rok z rzędu) II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu pod opieką pani Bogumiły Bąk, w składzie: Karolina Hulboj, Natalia Włodarczyk i Magda Grygiel.

Wszyscy uczestnicy wraz z ich nauczycielami otrzymali pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo oraz materiały promujące Lasy Państwowe oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego a zespoły-laureaci trzech pierwszych miejsc zestawy nagród od PGL Lasy Państwowe, Towarzystwa Przyjaciół Lasu i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.