SGGW

30
sierpnia
2019

Erasmus + EU - Nabór pracowników - wykłady i staże 2019/20

Biuro Współpracy Międzynarodowej SGGW serdecznie zaprasza do udziału w rekrutacji na wyjazdy zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ kraje UE i stowarzyszone: mobilność pracowników dydaktycznych (STA) oraz pracowników administracyjnych (STT) Termin składania dokumentów - 1 października 2019

Celem wyjazdu STA jest prowadzenie zajęć dla studentów w jednej z uczelni partnerskich, zktórą SGGW ma podpisaną umowę bilateralną. W ramach wyjazdu nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić min. 8 godzin wykładów.

Pobyt w uczelni partnerskiej nauczyciela akademickiego zakwalifikowanego na wyjazd musi być rozpoczęty i zakończony w okresie od 10 października 2019 r. do 30 września 2020 r.

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych będzie ocena:

 - indywidualnego programu nauczania (Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement)

- oczekiwanych korzyści z wyjazdu dla pracownika i SGGW.

Priorytetowo będą traktowane zgłoszenia osób, które w latach poprzednich nie korzystały z tej formy wyjazdów oraz osób, które będą miały ustalone z instytucją partnerską szczegóły swojego pobytu w momencie aplikowania do programu.

Zgłoszenia na wyjazd należy dokonać do 1 października  korzystając z formularza zgłoszeniowego, do którego należy dołączyć wypełniony formularz Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement (indywidualny program nauczania) lub zgodę mailową z uczelni, w ktorej planowany jest wyjazd na wykłady.

 Szczegołowe informacje oraz lista uczelni wspołpracujących z SGGW znajdują się TU

 

Celem wyjazdu STT jest udział w szkoleniu, job shadowingu lub wydarzeniu szkoleniowym typu Staff Week, w zagranicznej uczelni partnerskiej  lub innej instytucji, organizacji zagranicznej z kraju programu (państwa członkowskie UE oraz Macedonia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja). Tematyka szkolenia musi być zbieżna z zakresem obowiązków wykonywanych w SGGW i ma przyczynić się do podniesienia umiejętności pracownika w tym zakresie.

Pracownik SGGW może skorzystać z wyjazdów szkoleniowych z programu Erasmus+ nie więcej niż raz w roku.

Od kandydata wymaga się znajomości języka obcego, w którym prowadzone będzie szkolenie w stopniu umożliwiającym swobodne porozumienie się.

Pobyt w instytucji partnerskiej pracownika zakwalifikowanego na wyjazd musi być rozpoczęty i zakończony w okresie od 10 października 2019 r. do 30 września 2020 r.

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w celu szkoleniowym będzie ocena:

- indywidualnego programu szkolenia (Staff Mobility for Training – Mobility Agreement)

- oczekiwanych korzyści z wyjazdu dla pracownika i SGGW.

Zgłoszenia na wyjazd należy dokonać do 1 października korzystając z formularza zgłoszeniowego do którego należy dołączyć wypełniony formularz Staff Mobility for Training – Mobility Agreement lub zgodę mailową z uczelni, w ktorej planowany jest wyjazd na staż.

szczegółowe informacje znajdują się na TU

 

Dokumenty należy składać w Biurze Współpracy Międzynarodowej (bud. 8,  pokój 15) u p. Joanny Żach -Koordynatora Uczelnianego programu Erasmus+   joanna_zach@sggw.pl