SGGW

13
stycznia
2021

Nowa edycja programu Erasmus+ na lata 2021-2027 - SGGW z oceną „Excellent”!

Rozpoczęta w maju 2020 roku weryfikacja wniosku SGGW przez Komisję Europejską o zgodę na dalsze funkcjonowanie w Programie Erasmus+ zakończyła się wydaniem opinii z oceną „Excellent”. Wniosek przygotowany przez Biuro Współpracy Międzynarodowej został zaakceptowany przez Komisję Europejską otrzymując 100 punktów, a SGGW znalazło się w gronie uczelni z najwyższą możliwą oceną.

Co to oznacza? 

SGGW doskonale wywiązuje się z kryteriów stawianych przez Komisję Europejską i mimo pandemii nie rezygnujemy z wymiany studentów, ale ciągle rozwijamy się, szukając nowych możliwości. SGGW otrzymało Kartę ECHE na lata 2021-2027.

Do czego uprawnia przyznana Karta Uczelni Erasmusa (ECHE)?

Karta ECHE uprawnia do ubiegania się o fundusze na działania, które uczelnia może realizować w programie Erasmus+ czyli wyjazdy stypendialne studentów i pracowników oraz udział w projektach edukacyjnych. Program Erasmus +od lat stanowi ważne wsparcie dla realizacji polityki umiędzynarodowienia naszej Uczelni.

Jakie mamy plany w związku z programem Erasmus + na lata 2021-2027? 

– Więcej działań zapewniających wykorzystanie i promocję cyfrowych narzędzi do zarządzania mobilnościami i umowami z uczelniami partnerskimi 

– Szersze wykorzystanie mobilności mieszanej – online i w siedzibie uczelni/instytucji 

– Promowanie przyjaznych dla środowiska praktyk we wszystkich działaniach związanych z programem 

– Promocję uczestnictwa w programie przez byłych i obecnych uczestników - studentów i pracowników  

–  Nowe możliwości dla doktorantów

Program Erasmus 2021-2027 będzie bardziej cyfrowy, bardziej innowacyjny i ekologiczny. Cieszymy się, że studenci SGGW oraz studenci przyjeżdzający mają zapewnioną możliwość uczestnictwa w programie na kolejnych 6 lat!