SGGW

03
August
2015

Ogłoszenie konkursu INNOMED

Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuje o ogłoszeniu przez NCBR w dniu 31 lipca 2015 r. konkursu na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOMED

Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuje o ogłoszeniu przez NCBR  w dniu 31 lipca 2015 r.

konkursu na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOMED – Program badań naukowych i prac rozwojowych dla sektora gospodarki w obszarze medycyny innowacyjnej”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” PO IR.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP w terminie: od 1 września do 1 października 2015r.

Podmioty uprawnione do składania wniosków:

1) Przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa)

2) Konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).

Wysokość wsparcia:

Minimalna wartość dofinansowania realizacji Projektu wynosi 1 000 000 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania realizacji Projektu wynosi 10 000 000 PLN.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na