SGGW

07
August
2015

Harmonogramy naborów w 2015 r. - Fundusze Strukturalne, Programy Krajowe

Centrum Innowacji i Transferu Technologii zachęca do zapoznania się z przygotowanymi Harmonogramami naborów konkursów ogłoszonych w 2015 r oku w ramach Programów Krajowych (NCBR) oraz Programów Operacyjnych (Fundusze Strukturalne), w ramach których Uczelnia może aplikować o dofinansowanie.

    Wśród zaplanowanych na 2015 rok konkursów znajduje się szereg działań, które realizują poszczególne jednostki SGGW m.in:

  • podnoszenie kompetencji studentów
  • wchodzenie studentów na rynek pracy
  • zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się
  • informatyzacja służby zdrowia
  • termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
  • zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej
  • współpraca z przedsiębiorcami w zakresie B+R

     Harmonogramy naborów dostępne są pod adresami:

HARMONOGRAM NABORÓW w 2015 – Programy Krajowe (stan na 7 sierpnia 2015 r.)

HARMONOGRAM NABORÓW w 2015 – Fundusze Strukturalne (stan na 6 sierpnia 2015 r.)

 

    W przypadku zainteresowania aplikowaniem o środki zachęcamy do kontaktu z Zespołem CIiTT SGGW, który poinformuje Państwa o przyjętej w SGGW procedurze aplikacyjnej oraz służy formalną pomocą przy przygotowaniu projektu.

Zespół ds. programów krajowych:
mgr Joanna Stępkowska: Telefon: 022 59 356 93,  e-mail: joanna_stepkowska@sggw.pl
mgr Beata Cichowicz: Telefon: 022 59 356 89, e-mail: beata_cichowicz@sggw.pl
 
Zespół ds. funduszy strukturalnych:
mgr inż. Anna Płodzik: Telefon: 022 59 356 90  e-mail: anna_plodzik@sggw.pl
inż. Marta Kurzątkowska: Telefon: 022 59 356 95,  e-mail: marta_kurzatkowska@sggw.pl
mgr Kamila Kędra: Telefon: 022 59 356 96, e-mail: kamila_kedra@sggw.pl
mgr Dorota Szczęsna: Telefon: 022 59 356 94 e-mail: dorota_szczesna@sggw.pl