News

For Employees

15
February
2021

Komunikat Rektora w sprawie szczepienia nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na uczelni