SGGW

Economy

29
January
2016

Spotkanie CIiTT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW w ramach Otwartych Spotkań z Gospodarką zorganizowało spotkanie dotyczące dot. POWER

W dniu 27 stycznia br. Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW w ramach Otwartych Spotkań z Gospodarką zorganizowało spotkanie dotyczące planowanych konkursów w roku 2016, w ramach III Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju. Omówiono również wytyczne obowiązujące, oraz procedurę jaka obowiązuje na Uczelni podczas składania wniosków z funduszy strukturalnych.

Zapraszamy do zapoznania się prezentacjami ze spotkania: