SGGW

Economy

21
April
2015

Spotkania informacyjne nt. funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020

Dziękujemy za zainteresowanie i uczestnictwo w szkoleniu „Projekty dla uczelni w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”. Już dziś zapraszamy na kolejne spotkanie nt. funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zainteresowanie i uczestnictwo w  szkoleniu „Projekty dla uczelni w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”.

Już dziś zapraszamy na kolejne spotkanie nt. funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Najbliższe spotkania zaplanowane zostały w następujących terminach:

  • 22 maja  2015 (Dni SGGW) - punkt informacyjny Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych;

  • 11 czerwca 2015 (w godz. 14.15-15.30) - Program Operacyjny Inteligenty Rozwój (PO IR) - prezentacja Centralnego Punkt u Informacyjnego Funduszy Europejskich;

  • 15 czerwca 2015  (w godz. 13.15 - 14.30) -  Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego - prezentacja Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

Szczegóły dotyczące spotkań już wkrótce.