SGGW

Economy

18
March
2016

Konferencja Polish Scientific Networks: Science & Business - Wrocław

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Młodych Uczonych PAN i Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, we współpracy z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ organizuje Konferencję Polish Scientific Networks: Science & Business .

Nauka i biznes to temat II edycji konferencji Polish Scientific Networks. 

Tegoroczne PSN odbędzie się  w dniach  30 czerwca - do 2 lipca. we Wrocławskim Centrum Badań EIT+.

Wydarzenie skierowane jest do naukowców zainteresowanych zastosowaniem wyników badań w praktyce i do firm, które chcą wykorzystać innowacje w swojej działalności. Celem konferencji jest dyskusja nad sposobami komercjalizacji badań naukowców oraz nawiązywanie współpracy między środowiskiem naukowców i biznesu.

Sesje wykładowe PSN będą zatem dotyczyć nie tylko nowoczesnych technologii, w tym technologii IT i biomedycznych, ale także innowacji społecznych. Dodatkowo będzie można wziąć udział w panelach dyskusyjnych na temat rozwoju innowacyjnego przemysłu w Polsce, dobrych praktyk we współpracy nauki z biznesem, czy roli badań naukowych w rozwiazywaniu problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Istnieje możliwość prezentacji wyników swoich badań  w formie prezentacji ustna lub plakatu.  Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji mogą nadsyłać swoje zgłoszenia do 29 kwietnia.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.nauka.gov.pl/polish-scientific-networks/