For media

SGGW TV

14
February
2014

Informacje na opakowaniach żywnościowych - dobry zwyczaj, zawsze czytaj!

„Informacja na opakowaniach żywności – dobry zwyczaj, zawsze czytaj!”
Prelekcja Wszechnicy Żywieniowej w SGGW w dn. 15 stycznia 2014 r.
dr hab. Irena Ozimek, prof. nadzw. SGGW
dr inż. Marta Sajdakowska
z Katedry Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji
na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW

Zgodnie z prawem żywnościowym, etykietowanie i prezentacja żywności, z uwzględnieniem kształtu, wyglądu lub opakowania, używanych opakowań, sposobu ułożenia i miejsca wystawienia oraz informacji udostępnionych na ich temat w jakikolwiek sposób, nie może wprowadzać konsumentów w błąd. Stąd też, podczas wykładu zostaną omówione następujące zagadnienia:
- rodzaje informacji występujących na opakowaniu żywności (obligatoryjnych i dobrowolnych);
- najważniejsze zmiany w przekazywaniu konsumentom informacji o żywności w świetle nowych przepisów unijnych;
- przykłady wprowadzania konsumentów w błąd poprzez etykietowanie.