For media

SGGW TV

 • A Veterinary Research Center was created at Warsaw University of Life Sciences. It is a complex of laboratories equipped with the most modern apparatus. WULS-SGGW Veterinary Center will conduct research with the aim of solving the problems that are currently important in the field of biomedical and medical-veterinary applied sciences.

 • W 2016 roku minie 200 lat od czasu kiedy Instytut Agronomiczny w Marymoncie - protoplasta SGGW - rozpoczął kształcenie rolnicze w Polsce. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zainaugurowała obchody jubileuszowe uroczystym Balem 200-lecia, który odbył się 1 marca 2014 roku w Auli Kryształowej SGGW.
  Swoją obecnością Bal 200-lecia uświetniło wielu znakomitych gości. Wśród nich byli między innymi rektorzy uczelni warszawskich, parlamentarzyści, przedstawiciele instytucji rządowych, prezesi największych przedsiębiorstw współpracujących z uczelnią, byli rektorzy i prorektorzy SGGW, a także dziekani i pracownicy naukowi wszystkich wydziałów, przedstawiciele doktorantów i studentów oraz pracownicy administracji centralnej uczelni. Rektor SGGW prof. dr hab. Alojzy Szymański odczytał listy gratulacyjne przesłane przez Prof. dr hab. Lenę Kolarską-Bobińską, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Stanisława Kalembę, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • „Informacja na opakowaniach żywności – dobry zwyczaj, zawsze czytaj!”
  Prelekcja Wszechnicy Żywieniowej w SGGW w dn. 15 stycznia 2014 r.
  dr hab. Irena Ozimek, prof. nadzw. SGGW
  dr inż. Marta Sajdakowska
  z Katedry Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji
  na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW

  Zgodnie z prawem żywnościowym, etykietowanie i prezentacja żywności, z uwzględnieniem kształtu, wyglądu lub opakowania, używanych opakowań, sposobu ułożenia i miejsca wystawienia oraz informacji udostępnionych na ich temat w jakikolwiek sposób, nie może wprowadzać konsumentów w błąd. Stąd też, podczas wykładu zostaną omówione następujące zagadnienia:
  - rodzaje informacji występujących na opakowaniu żywności (obligatoryjnych i dobrowolnych);
  - najważniejsze zmiany w przekazywaniu konsumentom informacji o żywności w świetle nowych przepisów unijnych;
  - przykłady wprowadzania konsumentów w błąd poprzez etykietowanie.

   

 • Zapraszamy na wykłady Wszechnicy Żywieniowej Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW.

 • Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. J. U. Niemcewicza, działający przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uroczyście rozpoczął już po raz dziewiąty rok akademicki. Rektor SGGW, prof. dr hab. Alojzy Szymański w przemówieniu skierowanym do słuchaczy UUTW podkreślił znaczenie Uniwersytetu dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i zwrócił uwagę na edukacyjną działalność kształtującą pozytywne postawy moralne wszystkich studentów naszej uczelni. 

 • 24
  September

  Progeotech 2013 w SGGW