For media

SGGW TV

 • At WULS-SGGW two international conferences were held at the same time on 13 - 15 November 2014. The annual conference of the universities belonging to the EuroLeague for Life Sciences (ELLS) took place on 13 - 14.11. 2014. And on 14 and 15 November 2014 - Student Scientific Conference ELLS.

   

 • 02
  October

  200 YEARS WULS-SGGW

 • A Veterinary Research Center was created at Warsaw University of Life Sciences. It is a complex of laboratories equipped with the most modern apparatus. WULS-SGGW Veterinary Center will conduct research with the aim of solving the problems that are currently important in the field of biomedical and medical-veterinary applied sciences.

 • W 2016 roku minie 200 lat od czasu kiedy Instytut Agronomiczny w Marymoncie - protoplasta SGGW - rozpoczął kształcenie rolnicze w Polsce. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zainaugurowała obchody jubileuszowe uroczystym Balem 200-lecia, który odbył się 1 marca 2014 roku w Auli Kryształowej SGGW.
  Swoją obecnością Bal 200-lecia uświetniło wielu znakomitych gości. Wśród nich byli między innymi rektorzy uczelni warszawskich, parlamentarzyści, przedstawiciele instytucji rządowych, prezesi największych przedsiębiorstw współpracujących z uczelnią, byli rektorzy i prorektorzy SGGW, a także dziekani i pracownicy naukowi wszystkich wydziałów, przedstawiciele doktorantów i studentów oraz pracownicy administracji centralnej uczelni. Rektor SGGW prof. dr hab. Alojzy Szymański odczytał listy gratulacyjne przesłane przez Prof. dr hab. Lenę Kolarską-Bobińską, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Stanisława Kalembę, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • „Informacja na opakowaniach żywności – dobry zwyczaj, zawsze czytaj!”
  Prelekcja Wszechnicy Żywieniowej w SGGW w dn. 15 stycznia 2014 r.
  dr hab. Irena Ozimek, prof. nadzw. SGGW
  dr inż. Marta Sajdakowska
  z Katedry Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji
  na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW

  Zgodnie z prawem żywnościowym, etykietowanie i prezentacja żywności, z uwzględnieniem kształtu, wyglądu lub opakowania, używanych opakowań, sposobu ułożenia i miejsca wystawienia oraz informacji udostępnionych na ich temat w jakikolwiek sposób, nie może wprowadzać konsumentów w błąd. Stąd też, podczas wykładu zostaną omówione następujące zagadnienia:
  - rodzaje informacji występujących na opakowaniu żywności (obligatoryjnych i dobrowolnych);
  - najważniejsze zmiany w przekazywaniu konsumentom informacji o żywności w świetle nowych przepisów unijnych;
  - przykłady wprowadzania konsumentów w błąd poprzez etykietowanie.

   

 • Zapraszamy na wykłady Wszechnicy Żywieniowej Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW.