Employee

Anna Rytko


dr

Anna Rytko

Faculty of Economic Sciences

Department of European Policy, Public Finance and Marketing

+48 22 59 340 77

Anna Rytko is an employee of Departmen of European Policy, Public Finance and Marketing on the Faculty of Economic Sciences. Between 1991 and 1996 she studied at this faculty, where in 1996 she received a master's degree in economics. Then she started working at the Department of Agrarian Policy and Marketing. She graduated the Real Estate Valuation also. In 2002 she received a doctoral degree in economics and was hired as an Assistant Professor. Educational activities leads with such items as: European integration, economic integration, economic geography, trade policy.Her main research interests focus on trade of agri-foodstuffs, European integration, trade policy and, above all, international competitiveness, which carry out scientific research. In this respect, the training took place at the foreign universities in Nitra in Slovakia and Kiel in Germany, and has participated in several research projects. She is the author of 47 scientific publications

Publications

 1. Wybrane publikacje:

 2. 1. Środkowoeuropejskie Porozumienie Wolnego Handlu CEFTA jako stadium rozwoju integracji europejskiej w sferze rolnictwa i gospodarki żywnościowej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.

 3. 2. Konkurencyjność polskich artykułów rolno-żywnościowych na rynku UE (w) Agrobiznes 2003. Jakość jako podstawowy instrument konkurencyjności w agrobiznesie red. S. Urban, Wrocław 2003.

 4. 3. Polski handel artykułami rolno-spożywczymi z Unią Europejską w latach 1989-2003 (w:) Kwestia Agrarna w Polsce i na świecie, SGGW, Warszawa 2005, str.433-441.

 5. 4. Analysis of trade relations between Poland and the European Union and their impact on volume and structure of agro-food articles trade. EJPAU, Volume 8, Issue 4, topic Economics, 2005.

 6. 5. Zmiany konkurencyjności polskich produktów żywnościowych w latach 2000-2007, ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego Tom 5(XX), str.153-161, Warszawa2008

 7. 6. Rola Interwencji unijnych w kształtowaniu handlu rolnego, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T.11, z. 3, s. 304-309, 2009

 8. 7. Wpływ procesów liberalizacyjnych na handel artykułami rolno-spożywczymi UE, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2010, T. 12, z. 4, s. 302-309

 9. 8. Wpływ Wspólnej Polityki Handlowej na konkurencyjność polskiego handlu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2011, Nr 166, s. 647-657

 10. 9. The European integration process and its impact on changes in foreign trade of the Visegrad Group members, Marketing and Finance in Agribusiness : Proceedings of the International Scientific Conference : Section New Trends in Finance : April 18th - Apr

 11. 10. Pozataryfowe bariery w handlu zagranicznym Polski zwierzętami żywymi i produktami pochodzenia zwierzęcego a nowe wyzwania wspólnej polityki rolnej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2012, T. 14, z. 1, s. 423-428