Employee

Jan Rozbicki


prof. dr hab.

Jan Rozbicki

Faculty of Agriculture and Biology

Department of Agronomy

+48 22 59 326 97Professor in the Department of Agronomy, Faculty of Agriculture and Biology, Warsaw University of Life Sciences - SGGW. A graduate of the School of Agriculture, in 1977.

PhD, 1986, supervisor prof. Maria Kalinowska-Zdun ‘The morphological characteristics and quality of sugar beet roots of genetically monoseeds varieties’. Faculty of Agriculture, WULS-SGGW.

Habilitation, 1998, ‘Agronomical determinants of growth, development and yield of winter triticale’. Faculty of Agriculture, WULS-SGGW.Teaching

Detailed cultivation of arable plants, Standardization of agricultural products, Basics of crop production, Commodity products of plant origin, Good Agricultural Practice, Seminar.Research and development projects

‘Bio-based products, innovative technologies of healthy bakery products and pasta, reduced-calories’. POIG.01.03.01-14-041/12, the realization from 2013 to 2015, project manager.

‘The modernization of education in the WULS-SGGW to ensure the competitiveness and the high competence of graduates’. KSI - POKL.04.01.01-00-232/08-00, the realization from 2009 to 2013, responsible for e-learning study, e- Agriculture - study coordinator.

‘Study of determination of grain yield in winter wheat cultivars by yield components’. MNiSzW research project N N310091136, the realization from 2009 to 2012, project manager.

‘Optimization of nitrogen fertilization of winter wheat, using remote sensing devices and evaluate the usefulness of measuring the electrical conductivity of the soil to separate operational areas in the production fields’, MNiSzW research project N N310 089036, the realization from 2009 to 2012, the contractor.The organization of congresses and conferences

The 4th Scientific Conference of the Polish Society of Agronomy (PSA ) ‘Agronomy in the sustainable development of modern agriculture.’ 5 - 7.09.2011r . Warsaw . Chairman of the Scientific and Organizing Committee

The 9th Congress of the European Society for Agronomy (ESA ) ‘The European area of education and research in the field of agronomy’ 4-7.09.2006, Warsaw. Chairman of the organizing committee and member of the Scientific Committee.Other activities

The member of the Senate of WULS-SGGW, 2012-2016.

The Head of long-distance Educational Centre in Łowicz, 2002-2013.The supervisor of doctoral dissertations: Stanisław Samborski (2003), Marcin Pisarek (2005), Gennadi Peskovski (2005 ), Barbara Sutkowska (2012), Jan Golba (2012) , the thesis advisor of 76 Master and 31 Bachelor dissertations.

Member of the Polish Society of Agronomy and the European Society for Agronomy.

Polish representative at the European Society for Agronomy.

Publications

 1. Recenzowane:

 2. 1.Golba J., Rozbicki J., Gozdowski D., Sas D., Mšdry W., Piechociński M., Kurzyńska L., Studnicki M. , Derejko A. 2013. Adjusting yield components under different levels of N applications in winter wheat. International Journal of Plant Production, 7

 3. 2.Sutkowska B., Rozbicki J., Gozdowski D. 2013. Farming systems in high nature value (HNV) farmland: a case study of Wigry National Park, Poland. Polish Journal of Environmental Studies PJoEs Vol. 22, No. 2, 2013.

 4. 3.Pisarek M., Rozbicki J., Samborski S., Wawryło B., Golba J. 2013. Wpływ siedmiu czynników agrotechnicznych na produktywnoœć pszenicy ozimej w warunkach nadmiernego udziału zbóż w zasiewach. Częœć I. Plon biomasy nadziemnej, odżywianie roœ

 5. 4.Pisarek M., Rozbicki J., Samborski S., Wawryło B., Golba J. 2013. Wpływ siedmiu czynników agrotechnicznych na produktywnoœć pszenicy ozimej w warunkach nadmiernego udziału zbóż w zasiewach. Częœć II. Plon ziarna i składowe plonu. Fragmenta Agr

 6. 5.Mšdry W., Paderewski J., Rozbicki J., Gozdowski D., Golba J., Piechociński M., Derejko A. 2012. Plonowanie odmian pszenicy ozimej w różnych œrodowiskach – jednoroczna seria PDOiR. Biul. IHAR 263.

 7. 6.Derejko A., Mšdry W., Gozdowski D., Rozbicki J., Golba J., Piechociński M., Studnicki M. 2011. Wpływ odmian, miejscowoœci i intensywnoœci uprawy oraz ich interakcji na plon pszenicy ozimej w doœwiadczeniach PDO. Biuletyn Instytutu Ho

 8. 7.Gozdowski D., Sas D., Rozbicki J., Golba J., Piechociński M., Kurzyńska L. Studnicki M., Derejko A. 2011. Visualizing diversity of yield determination by its components for winter wheat cultivar with ternary plot. Colloquium Biometricum 41:39-47

 9. Konferencyjne

 10. 1.Golba J., Rozbicki J., Mšdry W., Gozdowski D., Piechociński M., Kurzyńska L., Studnicki M., Derejko A., 2011. Uwarunkowanie plonu ziarna 25 odmian pszenicy ozimej (Triticum aestivum ssp. vulgare) przez składowe plonu w doœwiadczeniach PDO. Mat

 11. 2.Mšdry W., Rozbicki J., Gozdowski D., Golba J., Piechociński M., Studnicki M.: Typology of grain yield formation patterns by yield components in winter wheat cultivars grown across Polish environments. Proc. Agro 2010, the XI ESA Congress, , s. 601-

 12. 3.Golba J., Rozbicki J., Mšdry W., Gozdowski D., Drzazga T., Piechociński M., Studnicki M.: Multivariate diversity of Polish winter wheat cultivars for grain yield and quality traits. Proc. Agro 2010, the XI ESA Congress, , s. 573-574. Montpellier,

 13. Monografie

 14. 1.Rozbicki J., Janakowski S. (Red.), 2006: Przewodnik metodyczny do ćwiczeń terenowych dla studentów studiów inżynierskich kierunku rolnictwo.Wydawnictwo SGGW, ss. 205.

 15. 2.Rozbicki J., Czępińska-Kamińska D., Pawluœkiewicz M.: Gospodarka rolna na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i otuliny, s. 51-75, rozdział w monografii: Kampinoski Park Narodowy, tom II, Społeczeństwo, przestrzeń, ekonomia (red. R. Andrzejewski

 16. 3.Rozbicki J.(red.): Produkcja i rynek zbóż. „Wieœ Jutra”, ss. 335.Warszawa 2002

 17. 4.Korbas M., Martyniuk S., Rozbicki J., 2001: Pszenica po pszenicy. Zgorzel podstawy ŸdŸbła oraz inne choroby podsuszkowe zbóż. Wyd. Fundacja Rozwój SGGW.