Employee

Ewa Rostkowska-Demner


dr

Ewa Rostkowska-Demner

Faculty of Food Sciences

Department of Chemistry

+48 22 59 376 19Education

1980 - Master of Sciences (M.Sc.), Faculty of Chemistry, University of Warsaw

thesis: Reactions of ketyl radicals of aromatic aldehydes (under the supervision of dr hab. M. Kalinowski).1997 - Ph.D. degree, Faculty of Food Sciences, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

thesis: Selected biological oxidation methods effect on the composition and quality of fruit wines (under the supervision of prof. dr hab. W. Wzorek).Research work on biotechnological processes in food technology, especially problems of alcoholic fermentation and biological oxidation of fruit wines.Work Experience1980-now

Teacher at the Department of Chemistry, Faculty of Food Sciences, Warsaw University of Life Sciences - SGGW(former: Warsaw Agricultural University)Since 2001 Chemistry examiner, The Regional Examination Board2002-2012 member of Departmental Council for Lesson InspectionAdditional:2000-2006 Member of Faculty CouncilAwards2010 Silver Medal for Long Service, conferred by the President of Poland

Publications

 1. Patent:

 2. Brogowski Z., Czerwiński Z., Borowiak M., Drapała T., Rostkowska-Demner E., Stępniak S.A., Teichert M., Sposób degradacji pestycydów w środowisku glebowym, opatentowane przez Urząd Patentowy PRL, za nr 142419, świadectwo autorskie nr 235177, Warszawa 1988

 3. Wybrane publikacje naukowe:

 4. 1. Rostkowska-Demner E., Wzorek W., Próby zastosowania szkła piankowego jako nośnika drożdży w oksydacji biologicznej win owocowych. Kwartalnik Żywność 1999, 3(20), 121-129.

 5. 2. Błażejak St., Duszkiewicz- Reinhard W., Gniewosz M., Rostkowka-Demner E., Domurad E. Badanie zdolności wiązania magnezu przez drożdże piwowarskie Saccharomyces cerevisiae w warunkach hodowli wgłębnej. Electronic Journal of Polish Agricultural Universit

 6. 3. Błażejak St., Duszkiewicz-Reinhard W., Gniewosz M., Rostkowka-Demner E., Domurad E. Badanie zdolności wiązania magnezu przez drożdże piwowarskie Saccharomyces cerevisiae w warunkach hodowli stacjonarnej. Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Aliment

 7. 4. Just-Brochocka B., Rostkowska-Demner E., Jóźwiak-Kot A., Chemia dla nauczycieli przyrody. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Badania w dydaktyce chemii, Kraków, czerwiec 2006.

 8. 5. Bekas W., Just Brochocka B., Rostkowska-Demner E., E-learningowe wspomaganie nauczania chemii w SGGW. X Konferencja Uniwersytet Wirtualny- model, narzędzia, praktyka, czerwiec 2010, Warszawa, referat sesji plenarnej.

 9. 6. Bekas W., Just-Brochocka B., Rostkowska-Demner E., Przygotowanie maturzystów do studiów na podstawie wyników testu wstępnego z chemii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. (półrocznik) Chemia-Dydaktyka-Ekologia-Metrologia (CDEM), Uniwersytet Opolsk

 10. 7. Bekas W., Just-Brochocka B., Rostkowska-Demner E., E-learningowe wspomaganie nauczania chemii w SGGW. Publikacja w monografii Technologie i narzędzia e-learningu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2011.

 11. 8. Bekas W., Just-Brochocka B., Rostkowska-Demner E., Kształcenie studentów w zakresie chemii w SGGW, refleksje 2011. Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, Warszawa 2012

 12. Publikacje dydaktyczne:

 13. 1. współautor skryptu: Materiały do ćwiczeń z chemii fizycznej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 1987.

 14. 2. współautor skryptu dla studentów studiów zaocznych : praca zbiorowa Ćwiczenia z chemii nieorganicznej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2001.

 15. 3. współautor skryptu dla studentów studiów stacjonarnych : praca zbiorowa Ćwiczenia z chemii ogólnej i analitycznej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2002.

 16. 4. współautor skryptu dla studentów studiów stacjonarnych : praca zbiorowa Ćwiczenia z chemii ogólnej i analitycznej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2004 (wydanie drugie poprawione).

 17. 5. współautor skryptu dla studentów : praca zbiorowa Ćwiczenia laboratoryjne z chemii żywności. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2008.

 18. 6. współautor skryptu dla studentów : praca zbiorowa Ćwiczenia laboratoryjne z chemii żywności. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2009 (wydanie drugie poprawione).

 19. 7. współautor skryptu : praca zbiorowa Ćwiczenia z chemii nieorganicznej i analitycznej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2011.

 20. 8. współautor skryptu : praca zbiorowa Ćwiczenia z chemii nieorganicznej i analitycznej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2012 (wydanie drugie poprawione).